Mirotice

Obec v Čechách, 80 km JJZ od Prahy, 15 km SSZ od okr. města Písku. Už na počátku 14. stol. byly M. městečkem.

Nejstarší doklad o ž. osídlení pochází z r. 1547. Soupis ž. z r. 1654 uvádí v M. 4 muže (ženy a děti tehdy nebyly počítány). R. 1724 zde žilo 10 ž. rodin (62 osob), v letech 1811-37 to bylo 13 rodin. Od poloviny 19. stol. ŽO početně slábla a pravděpodobně kolem r. 1900 byla připojena k ŽNO Mirovice. R. 1880 tu žilo ještě 81 osob ž. vyznání (5 % obyvatel), r. 1900 už jen 50 osob (4 %), r. 1930 pouze 14 osob (1 %). V r. 1942 podléhalo rasovým zákonům 25 osob.

V M. nebylo ghetto, 10-11 ž. domů však bylo soustředěno v několika shlucích: u synagogy (kde stála i škola), u hřbitova (kde stál i špitál) a při S straně náměstí.

Synagoga snad z r. 1763 na hlavní ulici, J od náměstí, byla r. 1945 poškozena bombardováním a zbořena.

Hřbitov na návrší 300 m S od náměstí, přístup od Neradovské ul. Založen r. 1681 (ale nejstarší náhrobek datován údajně 1647), rozšířen r. 1740 a 1805, poslední pohřeb r. 1946. Před r. 1879 zde převažovaly pohřby z města Písku. Velmi dobře zachovalý hřb. s mnoha cennými náhrobky renesančního a barokního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Blatná

Město 11 km Z, ž. obecní dům s modlitebnou z 2. poloviny 19. stol. využitý jako banka.

Orlík nad Vltavou

též: Worlik

12 km SV, modlitebna doložena v 19. stol.

Oldřichov

12 km JJV, modlitebna a hřbitov údajně existovaly v 1. polovině 18. stol.

Písek

Město 15 km JJV, hřbitov z r. 1879, užívaný k pohřbům do r. 1961, zdevastován r. 1969-70 a po r. 1990 částečně obnoven na zmenšeném půdorysu, nevyužitá synagoga z r. 1872, rodiště a hrob básníka a prozaika Richarda Weinera (1884-1937 Praha), který byl r. 1987 exhumován na ž. hřbitově a znovu pohřben na městském hřb., hrob Kamily Stösslové (1892 Putim-1935 Písek), která byla inspirací Leoše Janáčka.

Rakovice

4 km SSV, modlitebna doložena v 19. stol.

Sedlice

Městečko 9 km JZ, modlitebna doložena v 2. polovině 19. stol.

Varvažov

6 km SVV, roubená modlitebna snad z 19. stol., tvořící patro býv. špýchárku.

Další významná místa:

Čimelice

Z městečka Čimelice (4 km SV) pocházel významný rakouský embryolog Alfred Fischel (1866-1938 Vídeň).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.