Puclice

V něm. pramenech Putzlitz, Pustlitz.

Ves v Čechách, 120 km JZ od Prahy, 14 km SSV od okr. města Domažlic.

Počátky ž. osídlení nejsou známy. R. 1724 žily v P. 4 ž. rodiny (29 osob), v 1. pol. 19. stol. už 10 rodin v 8 domech (ž. domy byly soustředěny ve středu vsi, na J břehu rybníka, v sousedství synagogy). Po polovině 19. stol. žilo víc ž. rodin v sousedním městečku Staňkově (3 km V): r. 1872 už existovala ŽNO Puclice-Staňkov, r. 1892-93 bylo sídlo ŽNO přeneseno do Staňkova a bohoslužby se konaly už jen ve S. Roku 1910 žilo v P. 17 osob ž. vyznání (ve Staňkově 55), r. 1930 v P. už jen 2 osoby (ve Staňkově 30). R. 1931 byla ŽNO Staňkov připojena k ŽNO Domažlice.

Synagoga stávala ve středu vsi, na Z břehu rybníka. Postavena r. 1818, bohoslužby do r. 1892-93, později adaptována na obytný dům. Zbořena po r. 1975.

Hřbitov 1 km JZ od středu vsi, na kraji lesa. Založen údajně r. 1750, nejstarší dochované náhrobky z počátku 19. stol., pohřby (ze Staňkova a okolí) do 2. svět. války. Nová část hřb. devastována po 2. svět. válce.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Horšovský Týn

též: Bischofteinitz

Město 6 km JZ, modlitebna z r. 1875 adaptovaná na klub baráčníků. V Horš. Týně je pohřbeno 16 ž. vězňů - obětí pochodu smrti z dubna 1945.

Chotiměř

5 km J, modlitebna údajně existovala v 19. stol.

Kanice

9 km JJV, modlitebna doložena v 18.-19. stol.

Koloveč

též: Kollautschen

Městečko 10 km JV, modlitebna využitá jako byt.

Nedražice

11 km S, modlitebna doložena v 19. stol.

Osvračín

též: Wostratschin

4 km JJV, modlitebna doložena v 19. stol.

Staňkov

též: Městys Staňkov, Markt Stankau

Město 3 km V, modlitebna využitá jako byt, narodil se zde historik Fred Hahn (1906, žije v New Yorku).

Stod

též: Staab

Město 13 km SV, modlitebna využitá jako byt, zbytek hřbitova z r. 1906, na němž bylo v dubnu 1945 dočasně pohřbeno 236 vězňů - obětí železničního transportu z konc. tábora.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.