Připomínka

Paměť šoa, potřebujeme ji?

Výročí deportace českých Židů, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, Jom ha-šo‘a, výročí likvidace zářijového transportu do terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau, ale i další dny a výročí mohou být podnětem k zamyšlení nad kulturou připomínání, nad tím, jak jsou historické události chápány v současnosti a jaký význam je jim přičítán. Proč je pro nás připomínání holocaustu a jeho obětí stále aktuální? Jakým způsobem ovlivňuje naše chápání současnosti – a naopak, nakolik současné problémy a diskuse mění náš pohled na dějiny?

více…

Transporty vypravené z Brna

Z Brna bylo ghetta v Terezíně odvlečeno více než 10 000 lidí židovského původu, konce války se dočkalo méně než 850 z nich.

více…

Transporty vypravené z Třebíče

18. a 22. května 1942 odejlo na více než 1350 židovských obyvatel Třebíče a okolí do koncentračnícho tábora a ghetta v Terezíně. Jaká byla histori jejich komunity a jaké byly jejcih další osudy?

více…

Na podzim roku 1941 byly zahájeny systematické deportace - shromažďování a odvážení židovských obyvatel Čech a Moravy do nacistických koncentračních táborů a ghett.

Jako inspiraci pro Vaše vlastní připomínkové projekty jsme pro Vás v rámci projektu NAŠI NEBO CIZÍ? připravili materiály týkající se jednotlivých míst, odkud byli Židé z našeho území odváženi. Jednalo se o místa ve větších městěch, tehdy převážně správních městech protektorátních obvodů, tzv. Landratů, kam byli předvoláni jak obyvatelé dotyčného města tak okolních malých obcí. Proto i u záznamů v Databázi obětí najdete často jako místo posledního pobytu před transportem jiné město nebo obec než je pak uvedena jako místo, odkud byl dotyčný odvezen.

Pomocí odkazů v levém menu se dostanete na stránku konkrétního místa, odkud byli židovští obyvatelé deportováni, a na které se dozvíte další zajímavé informace a podněty k Vaší samostatné nebo skupinové práci.

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.