Chomutov

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Přítomnost židovské menšiny v Chomutově je doložena již na počátku 15. století. Od roku 1527, kdy byli z města vypovězeni, nesměli Židé až do poloviny 19. století ve městě bydlet. Potom se však židovská komunita rychle rozrůstala, v roce 1880 dosáhl počet jejích členů 562, v roce 1930 téměř 450 osob. Synagoga, postavená kolem roku 1876, byla vypálena během křišťálové noci. Židovský hřbitov založený v roce 1892 zanikl.

Literatura:

Krakauer, Emil; Wenisch, Rudolf. Geschichte der Juden in Komotau. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 299-304.(viz Komotau na www.hugogold.com - v PDF)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.