Radenín

Ves v Čechách, 85 km JJV od Prahy, 13 km JV od okr. města Tábora.

Nejméně jedna ž. rodina žila v R. už před r. 1622. R. 1723 zde bydlelo 9 rodin a existovala ŽO s modlitebnou nebo synagogou. Do poloviny 19. stol. počet ž. rodin stoupal, později klesal. R. 1921 tu žilo už jen 18 osob ž. vyznání (5 % obyvatel), r. 1930 pouze 9 osob (2 %). ŽNO byla po r. 1921 připojena k ŽNO Tábor.

V R. se narodil významný čs. diplomat Gustav Winter (1889-1943 Londýn).

Ž. čtvrť - ghetto na S okraji vsi, 200 m SSV od zámku. Doložena už v 1. čtvrtině 18. stol. Výrazný urbanistický celek s domy obklopujícími vlastní náves (r. 1727 zde bylo 7 domů, r. 1830 synagoga a 10 domů). Od křesť. vsi bylo ghetto odděleno areálem zámku a panského dvora. Většina domů dodnes dochována (některé v přestavbách). V čp. 67 bývala škola.

Synagoga čp. 88, na S straně návsi v ghettu. Neznámého stáří (existovala před r. 1830). Bohoslužby skončily pravděpodobně před r. 1930, r. 1935 přestavěna na obytný dům.

Hřbitov 500 m SV od ghetta, na návrší. Založen před r. 1723, nejstarší náhrobky z 1. pol. 18. stol., pohřby do 2. svět. války. Náhrobky barokního a klasicistního typu. Hřb. je výrazným krajinotvorným prvkem.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Černovice

Městečko 8 km V, synagoga z poloviny 19. stol. přestavěná na obytný dům, hřbitov s náhrobky od konce 17. stol.

Choustník

Městečko 4 km J, synagoga neznámého stáří zbořena kolem r. 1911, ž. ulička.

Další významná místa:

Hroby

Ve vsi Hroby (2 km S) se narodil průkopník sociálního pojištění, čs. ministr Lev Winter (1876-1935 Praha).

Klíčová slova

Gustav Winter, Lev Winter

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.