Jáchymka - židovská škola v Praze


jachymka-trida-hlavni-2000(1).jpg


Obecná a základní škola, která fungovala v letech 1920 - 1942 v Jáchymově ulici v Praze, má neobyčejný příběh, který bychom Vám rádi představili. Jeho osu tvoří dějiny první poloviny 20. století a vztahy lidí patřících nebo zařazených do různých národnostních a náboženských skupin. Tento příběh není pouze příběhem budovy v centru Prahy, ale hlavně lidí, kteří v ní strávili část svého života. Čas dětství a radosti, ale i čas pronásledování, ponížení a beznaděje.

K dějinám židovské školy jsme v prostorách budovy vytvořili výstavu a vydali katalog.V této prezentaci nabízíme další informace o dějinách školy, které budeme dále rozšiřovat:

 

Organizace

Židovská obecná škola
Jaldut
Židovský pomocný výbor
Poradna pro volbu povolání
Sociální ústav
Náboženská škola
Židovská matice školská

 

Osobnosti

Petr Ginz
Jakub Rand
Irma Lauscherová
Jiřina Picková
Stella Bergerová
Rudolf Freudenfeld
Emerich Asc
František Kraus
Uli Lažanská
Kurt Roubíček
Tobiáš Jakobovitz
Vilém Schönfeld
Jindřich Brody
Šimon Adler
Jiří Langer

Antonín Glaser s rodinou

Projekt finančně podpořil:

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv.jpg
Fotografie žáků židovské školy v Jáchymce z června 1942 zachycuje chlapce a děvčata ve třídě těsně před jejím uzavřením. Většina osudů těchto mladých lidí se naplnila v nacistických ghettech a koncentračních táborech.
 

Legenda:

Odkazy směřují na záznamy v Databázi obětí
Informace bez odkazů se týkají těch, kteří se dočkali osvobození. Další informace o nich můžeme poskytnout na dotaz.

[01_Pick.jpg]Hanuš Pick  se narodil 21. listopadu 1929. V listopadu 1942 byl deportován spolu s rodiči transportem Cc z Prahy do Terezína. Odtud pak 28. října 1944 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

[02_Vohryzek.jpg]Zdeněk Vohryzek se narodil 24. června 1928. V červenci 1942 odjel transportem AAI z Prahy do Terezína. Odtud byl transportován 6. září 1943 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

[03_treitlova.jpg]Eliška Treitel, provdaná Wallachová, se narodila 27. listopadu 1928 rodičům Jindřichovi a Markétě v Praze. 3. června 1943 byla deportována do Terezína, v říjnu 1944 do Osvětimi. Osvobození se dočkala v Mauthausenu. Po návratu do Prahy pokračovala ve studiu na gymnáziu, později se odstěhovala do Izraele.

[04_windtova.jpg]Margita Windtová  se narodila 22. července 1929. Z Prahy byla deportována 20. listopadu 1942 do Terezína, 6. září 1943 do Osvětimi, kde zahynula.

[05_Jungova.jpg]Hana Jungová  se narodila 2. července 1929 v Praze. Maminka se jmenovala Marie, otec Leopold. 22. prosince 1942 byla celá rodina včetně sestry Evy deportována z Prahy do Terezína a 16. října 1944 do Osvětimi. Zavražděna stejně jako rodiče a sestra.

[06_koretzova.jpg]Edita Koretzová se narodila 7. května 1929. Společně s matkou a otcem byla 13. července 1943 deportována z Prahy do Terezína. 6. září 1943 odjeli všichni do Osvětimi, kde zemřeli.

[07_polakova.jpg]Božena Poláková, provdaná Guttmannová, se narodila 19. ledna 1929. Společně s rodiči a sestrou Janou byla deportována 5. července 1943 z Prahy do Terezína, odtud 6. října 1944 do Osvětimi. Osvobození se dočkala v Merzdorfu spolu se sestrou, maminka byla osvobozena v Osvětimi. Po válce se provdala, měla dva syny. Zemřela v roce 2012.

[08_kleinova.jpg]Marta Kleinová, provdaná Goldbergová, se narodila 28. listopadu 1929 v Praze. Dne 5. července 1943 byla společně s matkou Elsou deportována z Prahy do Terezína, odtud 15. prosince 1943 do Osvětimi. Prošla dalšími tábory – Stutthof a Dörbeck. Osvobození se dočkala v Gutově. Otec a bratr se nevrátili. V roce 1949 odešla s maminkou do Izraele.

[09_Winternitzova.jpg]Eva Winternitzová se narodila 25. května 1930. V srpnu 1942 odjela transportem AAw z Prahy do Terezína, odtud 6. září 1943 do Osvětimi. Zavražděna.

[10_pollakova.jpg]Helga Pollaková se narodila 11. prosince 1928 v Praze. 5. července 1943 byla deportována z Prahy do Terezína a později, 19. října 1944, do Osvětimi, kde byla zavražděna. 

[11_Flusserova.jpg]Zuzana Flusserová se narodila 14. dubna 1929. Do Terezína byla odvlečena transportem Dh v červenci 1943, odtud 6. 9. 1944 do Osvětimi. Zavražděna.

[12_Poper.jpg]Alfred Popper se narodil 7. března 1929. Na konci července 1942 byl deportován z Prahy do Terezína, odtud 4. srpna 1942 do Malého Trostince. Zavražděn.

[13_schulhof.jpg]Felix Schulhof se narodil 7. srpna 1929. S rodiči a sestrou Ruth byl 6. března 1943 odvlečen z Prahy do Terezína, odtud 6. září 1943 do Osvětimi. Nikdo z nich válku nepřežil.

[14_brichta.jpg]František Brichta alias Frank Bright se narodil 7. října 1928 v Berlíně. Otec pocházel z Moravy, proto měli všichni členové rodiny československé občanství. V roce 1938 uprchli z Německa do Prahy. Odtud byl v červenci 1943 společně s otcem deportován z Prahy do Terezína, dále 12. října 1944 do Osvětimi. Otec zde zemřel. František se dočkal osvobození, po válce odešel do Anglie.

[15_Glaser.jpg]Hanuš Glaser se narodil 26. ledna 1929 v Praze rodičům Egonovi a Anie, měl mladší sestru Věru. V dubnu roku 1941 se rodina pokoušela o vystěhování do USA. 22. prosince 1942 byl s celou rodinou deportován z Prahy do Terezína. Odtud 4. října 1944 do Osvětimi, kde všichni zahynuli.

[16_Ginzova.jpg]Hana Ginzová se narodila 15. června 1929. V polovině července 1943 byla deportována z Prahy do Terezína, kde se dočkala osvobození. O jejím dalším osudu se zatím nepodařilo nic vypátrat. Hana byla sestřenicí Petra a Evy (Chava Pressburger) Ginzových.

[17_rand.jpg] Dr. Jakub Rand se narodil 25. prosince 1911. Před okupací učil náboženství v Jáchymce i v jiných pražských školách, později vyučoval v Jáchymce matematiku. V prosinci 1942 byl odvlečen transportem Ck z Prahy do Terezína, odtud 18. května 1944 do Osvětimi. Byl osvobozen v Sachsenhausenu, po roce 1948 odešel do Austrálie. 

[18_Wachtlova.jpg]Eva Wachtlová se narodila 22. dubna 1927. V červenci 1942 byla celá rodina včetně bratra Oty deportována do Terezína, odkud měla po týdnu odjet dál do ghetta v Minsku. Transport AAy však do Minsku nikdy nedorazil. Celá rodina zahynula v městečku Baranoviči na území dnešního Běloruska.

[20_wachtl.jpg]Ota Wachtl se narodil 8. března 1929 a stejně jako školní docházku do Jáchymky sdílel i další osud se svou sestrou Evou a rodiči Ignácií a Emilem.

[19_fischerova.jpg]Margareta Fischerová – kromě jména se nepodařilo najít žádné další údaje.

[21_handel.jpg]Alfred Händel se narodil 15. března 1929. V srpnu 1942 byl odvlečen transportem Ba z Prahy do Terezína, odtud 20. srpna 1942 do Rigy, kde zahynul.

[22_Justic.jpg]Kurt Justic se narodil 18. srpna 1928. 26. dubna 1944 byl deportován z Prahy do Terezína. Odtud 28. září 1944 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

[23_Osers.jpg]Harry Osers se narodil 1. května 1929 v Praze. 20. listopadu 1942 byl deportován z Prahy do Terezína, odtud 15. prosince 1943 do Osvětimi, kde byl osvobozen. Válku přežila také jeho sestra Soňa a matka Marie. Po válce odešel do Venezuely, kde se stal profesorem matematiky. 

[24_Huppert.jpg]Kurt Huppert, který se narodil 30. července 1929, byl společně se svým bratrem Pavlem deportován 6. března 1943 z Prahy do Terezína, odtud pak 12. října 1944 do Osvětimi. Kurt se osvobození nedočkal, Pavel válku přežil.

[25_glanzber.jpg]Dr. Ira (Jiří) Glanzberg se narodil 21.září 1912. Do Terezína byl deportován 8.července 1943, odtud 15. května 1944 do Osvětimi. Zavražděn.

[26_weberova.jpg]Ruth Weberová, provdaná Staňková, se narodila 2. června 1929. Do Prahy přišla po roce 1941 z Ostravy. 29. října 1943 byla odvlečena transportem Dp do Terezína, kde se dočkala osvobození.

[27_herschmann.jpg]Kurt Leon Herschmann se narodil 31. července 1928. Z Prahy byl deportován 10. června 1942 do Ujazdowa, kde zahynul.

[28_Kavan.jpg]Jiří Kavan se narodil 5. března 1929. V červenci 1943 byl deportován transportem Di z Prahy do Terezína, kde se dočkal osvobození.

[29_brod.jpg] Toman Brod se narodil 18. ledna 1929. Společně s bratrem Hanušem a matkou byl deportován 27. července 1942 do Terezína, odtud 15. prosince 1943 do tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Osvobození se dočkal v táboře Gross Rosen. Po osvobození a návratu zůstal v Československu, kde vystudoval historii.

[30_langova.jpg]Zuzana Langová se narodila 19. března 1929. Z Prahy byla deportována 2. července 1942 do Terezína, 6. října 1944 do Osvětimi, kde zahynula.

[31_goldsteinova.jpg]Kity Goldsteinová se narodila 4. října 1931. Z Prahy byla deportována 13. července 1943 do Terezína, 6. září 1943 do Osvětimi, kde zahynula.

[32_pick.jpg]Harry Pick  se narodil 28. června 1931. Z Prahy byl deportován 4. září 1942 do Terezína, 8. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[33_fischel.jpg]Milan Fischel  se narodil 8. února 1929. Z Prahy byl deportován 3. srpna 1942 do Terezína, 6. září 1943 do Osvětimi, kde zahynul.

[34_hirchs.jpg] Petr Hirsch  se narodil 22. dubna 1930. Z Prahy byl deportován 20. listopadu 1942 do Terezína, 19. října 1944 do Osvětimi, kde zahynul.

[35_Herskovic.jpg]Ervín Herškovic se narodil 13. ledna 1932. Z Prahy byl deportován 10. srpna 1942 do Terezína, 8. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[36_feuerstein.jpg]Jiří Feuerstein  se narodil 13. července 1930. Z Prahy byl deportován 12. září 1942 do Terezína, 22. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[37_stein.jpg] Hanuš Stein  se narodil 11. srpna 1929. Z Prahy byl deportován 30. července 1942 do Terezína, 4. srpna 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[38_laub.jpg]Rudolf Laub  se narodil 20. května 1929. Z Prahy byl deportován 2. července 1942 do Terezína, 18. prosince 1943 do Osvětimi, kde zahynul.

[39_gross.jpg]Pavel Gross  se narodil 9. června 1928. Z Prahy byl deportován 13. července 1943 do Terezína, 28. září 1944 do Osvětimi, kde zahynul.
 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.