Sokolov

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Židovské osídlení Sokolova (Falknova) je poprvé písemně doloženo v polovině 17. století, kdy zde žilo přes 20 židovských rodin. Po roce 1848 se židovská komunita i zde značně rozrostla, nejvíce obyvatel, téměř 250 osob, se k židovskému náboženství přihlásilo na přelomu 19. a 20. století. Později se jejich počet snižoval: v roce 1930 zde žilo 170 Židů a v roce 1938 již jen 55. V roce 1897 byla ve městě postavena velkolepá synagoga, která byla zničena během křišťálové noci. Židovský hřbitov, založený v roce 1878, byl poničen nacisty a po válce definitivně zlikvidován.

Literatura:

Treixler, Gustav. Geschichte der Juden in Falkenau, Elbogen und Umgebung. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 135-139.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.