Křišťálová noc v Karlových Varech

Foto: F. Banyai, judaica.cz

O průběhu křišťálové noci v Karlových Varech se nezachovaly autentické fotografie, jedinečné svědectví však poskytuje vzpomínka Karla Josefa Hahna. 10. listopadu 1938 byla znesvěcena a vypálena synagoga postavená v letech 1876-1877, zatčena většina židovských obyvatel města, kteří byli později vystěhováni na hranice s Protektorátem.

Krátká zpráva z Deutsche-Tageszeitung - Karlsbader Badeblatt ze 12. listopadu 1938 informuje: Stejně jako v mnoha německých obcích a městech vyvolal zbabělý židovský vražedný skutek nejvyšší vzrušení. Židé byli vzati do zajišťovací vazby. Ve čtvrtek (tj. 10. 11.) odpoledne vypukl v chrámu v Sadové ulici požár, který zničil vnitřní vybavení.

  • Zdroj: Státní okresní archiv Karlovy vary

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.