Tváří v tvář historii

Vzdělávací program Tváří v tvář historii je českou verzí mezinárodního kurzu Facing history and Ourselves, který vznikl v roce 1976 v USA. Nabízí osobitý pohled na historii a na to, jak dát dějepisu (a společenským vědám vůbec) smysl a propojit je se současností. Soustředí se především na případy extrémního lidského chování, jehož snad nejhorším příkladem je holocaust Židů a Romů za 2. světové války. Výkonná ředitelka FHAO Margot Stern Storm k volbě tohoto ústředního tématu říká: Právě holocaust pomůže studentům lépe pochopit současný svět a v konečném důsledku i sebe samé. U žádné jiné historické události nejsou kroky, které vedly k totalitnímu režimu a následně ke genocidě, tak pečlivě zdokumentovány, a to nejen ze strany obětí, ale také z pohledu pachatelů a diváků. Je to historická událost, která přesně ukazuje tragické následky toho, když lidé nepátrají po původu předsudků, nepostaví se strachu a nechají bez povšimnutí lež.

Dílna Tváří v tvář historii - skupinová práce na téma Protižidovská nařízení.

Kurz vymysleli před takřka třiceti lety dva učitelé, kteří se rozhodli učit dějepis tak, aby pomohl dětem stát se lidskými bytostmi, jimž není lhostejné, co se kolem nich děje. V současnosti má 12.000 následovníků po celém světě, kteří ročně osloví více než 1.000.000 studentů. Od roku 2002, kdy vznikla česká verze programu, se k nim mohou přidávat i kolegové z České republiky. Zatím jich kurzem prošlo více než 100.

V souladu s třetí verzí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se program Tváří v tvář historii soustředí na prevenci rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchovu k toleranci a respektování lidských práv a stejně tak na poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti.

Dílna Tváří v tvář historii - výroba koláže reflektující dojmy z poezie terezínských vězňů.

Kombinací moderních pedagogických přístupů (antipředsudkový trénink, prožitková historie, kritické myšlení..) vysvětluje program cestu, která vedla až k holocaustu a umožňuje spojit události dávno minulé se současností. V rámci historické studie o holocaustu a na příkladu tehdejších předsudků a stereotypů lze lépe pochopit, jak se dnes chováme k menšinám - zejména k Romům. Dejme ještě jednou slovo Margot Stern Strom: Václav Havel nazval budování občanské společnosti 'největší výzvou naší doby'. Chceme vyjít této výzvě vstříc oživením myšlenky, že historie je odvětvím morální filozofie, jejíž poučení slouží jako vodítka pro uvážlivé myšlení a morální chování. Pod vedením a s podporou lektorů, badatelů a spolupracovníků programu Tváří v tvář historii hledají učitelé a studenti kořeny náboženské, rasové a etnické nenávisti a její následky. A po důkladné analýze nakonec zjistí, že 'ty přízračné postavy, které na nás hledí z lesku zbaveného zrcadla historie', nejsou nikdo jiný než my sami.

Beseda s paní Bezdíčkovou - pamětnicí holocaustu.

Jednotlivé víkendové dílny v rozsahu cca 18 hodin jsou vždy určeny 20 účastníkům. Vedou je 2 - 3 lektoři. Účastníci mají možnost okusit program na vlastní kůži a kromě představy, jaké jsou jeho základní přístupy a postupy, získají několik praktických zkušeností, které budou moci využít ve své výuce. Hlavní náplní programu jsou aktivity, které seznamují účastníky s historickými fakty - podmínkami nástupu nacismu k moci, průběhem protižidovských opatření v Německu nebo poezií terezínských dětí, a nutí je tak přemýšlet o fenoménech jako je rasismus, xenofobie a různé formy diskriminace.

Do programu je možné se přihlásit na emailové adrese: petr.sokol@aisis.cz nebo na telefonním čísle: + 420 312 245 818 (zpravidla 8:00 - 16:00 hod, všední dny), možno nechat vzkaz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.