Kolinec

Obec v Čechách, 110 km JZ od Prahy, 15 km JV od okr. města Klatov. Už na konci 13. stol. byl K. městečkem.

Údajně už r. 1519 žily v K. 4 ž. rodiny, spolehlivě doložen je stejný počet rodin až v letech 1654, 1724 a 1783. R. 1793 tu žilo už 9 rodin (52 osob), r. 1838 dokonce 16 rodin. Po polovině 19. stol. počet ž. obyvatel klesal. R. 1880 žilo v K. ještě 46 osob ž. vyznání (4 % obyvatel), r. 1930 pouze 4 osoby. - ŽNO (existující nejpozději od konc 18. stol.) byla po r. 1918 připojena k ŽNO Klatovy.

Malá ž. čtvrť bývala nejpozději od 18. stol. J od náměstí, Z od zámku, mezi ulicí vedoucí do Ujčína a ulicí vedoucí do Hrádku. V 1. polovině 19. stol. zde bylo až 7 ž. domů: většina je jich (v přestavbách) dochována.

Rokokově-klasicistní synagoga z konce 18. nebo počátku 19. stol. (stavební pozemek získán r. 1793) stávala uprostřed ž. čtvrtě. R. 1931 vyhořela a byla zbořena.

Hřbitov 200 m JV od ž. čtvrtě a od náměstí, na příkrém svahu nad silnicí do Hrádku. Založen údajně v 1. pol. 14. stol., nejstarší nalezený náhrobní kámen (dnes nezvěstný) prý pocházel z počátku 16. stol. Spolehlivě je hřb. doložen od 1.čtvrtiny 18. stol., rozšířen byl r. 1803 a1834. Nejstarší čitelný náhrobek z 1. pol. 18. stol., pohřby do r. 1939. Cenný hřbitov s náhrobky barokního typu.

Židovské obce v okolí:

Běšiny

9 km Z, modlitebna doložena v 19. stol.

Chlístov

též: Klistau

6 km SZZ, synagoga neznámého stáří zbořena r. 1965-66, hřbitov z r. 1869.

Nalžovské Hory

též: Stříbrné Hory, Silberberg

Městečko 8 km SV a s ním dnes spojená ves Nalžovy / Ellischau, střídavě v obou sousedících obcích je doložena v 19. stol. modlitebna.

Strážov

též: Drosau,

Městečko 14 km Z, poslední synagoga z r. 1808 zbořena r. 1954, ž. ulice, vzácně dochovaná budova rituální lázně využitá jako kurník, hřbitov neznámého stáří s dochovanými náhrobky od poloviny 18. stol.

Újezdec

též: Aujesdl, Aujestel

10 km SZ, modlitebna pravděpodobně existovala na přelomu 18. a 19. stol.

Velhartice

Městečko 5 km JZ, synagoga z1. pol. 19. stol. přestavěná na požární zbrojnici, hřbitov z r. 1858 s pomníkem obětí nacismu.

Další významná místa:

Běšiny

Na obecním hřbitově v Běšinách je pohřbeno 42 vězňů - obětí transportu z konc. tábora v dubnu 1945.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.