Kosova Hora

V něm. pramenech Amschelberg.

Obec v Čechách, 50 km J od Prahy, 35 km V od okr. města Příbrami. Nejpozději od konce 16. stol. byla K. H. městečkem.

Nejstarší doklad o ž. osídlení pochází z r. 1570: žily tu tehdy pravděpodobně 2 rodiny. R. 1654 (po pohromách třicetileté války) bydlelo v městečku 8 ž. rodin, r. 1674 už 18 rodin (66 osob), r. 1793 to bylo 24 rodin 150 osob), r. 1846 už 37 rodin. R.1870 žilo v K. H. cca 400 osob ž. vyznání (asi 35 % obyvatel), později jejich počet rychle klesal: r. 1880 to bylo 183 osob (16 %), r. 1900 už jen 114 osob (10 %), r. 1930 pouze 32 osob (3 %). - ŽNO byla asi r.1893 připojena k ŽNO Sedlčany jako její modlitební spolek:, v K. H. dále působil kantor, činná byla rituální lázeň a sídlilo tu pohřební bratrstvo pro celou náb. obec.

Z K. H. pocházel něm. píšící básník a dramatik, překladatel české literatury Friedrich Adler (1857-1938 Praha).

Ž. čtvrť v SZ části městečka, S od ulice vedoucí do Červeného Hrádku. Vystavěna pravděpodobně v 17. stol. (r. 1654 je už doloženo 12 ž. domů, některé zřejmě po třicetileté válce pusté). Na konci feudalismu bylo ghetto tvořeno více než 30 domy. Jeho centrem je malé náměstí se školou a synagogou. Většina domů dochována. Významný urbanistický celek.

Synagoga v centru ž. čtvrtě. Postavena po r. 1740 jako náhrada za vyhořelou rabínským domem (neznámého stáří i lokalizace). Prostá barokní budova, stavebně související s patrovým rabínským domem čp. 131. Po 2. svět. válce nevyužitá, vnitřní zařízení se nedochovalo.

Hřbitov 450 m JJV od synagogy, 300 m JJZ od zámku. Založen údajně r. 1580, naposledy rozšířen r. 1907. Nejstarší čitelné náhrobky z 2. poloviny 18. stol., poslední pohřeb r. 1951. Cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu, jedna tumba.

Židovské obce v okolí:

Prčice

Městečko 9 km JV, součást obce Sedlec-Prčice, synagoga snad z r. 1869 přestavěná na výrobní závod, hřbitov založený po r. 1855.

Sedlčany

též: Seltschan,

Město 3 km Z, dům ŽO s modlitebnou z konce 19. stol., adaptovanou na dílnu.

Suchdol

též: Sukdol,

5 km SV, modlitebna doložena v 19. stol.

Votice

Město 11 km JVV, cenná barokní synagoga z r. 1724 zbořena r. 1949-50, malý zbytek ghetta, hřbitov ze 16. stol. s náhrobky od počátku 18. stol.

Vrchotovy Janovice

též: Janowitz-Markt,

Městečko 7 km SVV, modlitebna existovala v 18. stol.

Další významná místa:

Červený Újezd

Na hřb. v Červeném Újezdě (14 km JV) pohřben jeden muž - oběť transportu vězňů v lednu 1945.

Křešice

Ve vsi Křešice (10 km V) pamětní deska 27 postřílených vězňů z transportu smrti r. 1945.

Olbramovice

Na hřbitově v Olbramovicích (12 km SVV) pomník nad společným hrobem 82 vězňů z vlakového transportu z konc. tábora, postřílených zde v květnu 1945.

Sestrouň

Ve vsi Sestrouň (4 km SZ) se narodil významný vydavatel, publicista a ředitel rozhl. stanice Svobodná Evropa Julius Fürth-Firt (1897-1979 Mnichov).

Votice

Na městském hřb. ve Voticích pohřbena jedna žena, oběť transportu vězňů v lednu 1945.

Vrchotovy Janovice

Ve Vrchotových Janovicích byli v letech 1943-45 internováni muži ze smíšených manželství. V místním zámku je muzejní expozice věnovaná mj. rakouskému spisovateli a literárnímu kritikovi Karlu Krausovi (1874 Jičín-1936 Vídeň).

Živohošť

U osady Živohošť (11 km SSZ) byl koncem 2. svět. války malý internační tábor pro muže ze smíšených manželství.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.