Nová Cerekev

V něm. pramenech Neu-Zerekwe.

Obec v Čechách, 90 km JV od Prahy, 7 km JZZ od okr. města Pelhřimova. Pravděpodobně už v 1. polovině 14. stol. byla N.C. městečkem.

Údajně žili ž. obyvatelé v N.C. už před r. 1570. Podle jiného pramene je ž. osídlení doloženo od 1. poloviny 17. stol. a kolem r. 1690 se ustavila ŽO s modlitebnou. R. 1723 zde žilo 6 ž. rodin asi v 5 domech, r. 1747 už 9 rodin, r. 1840 to bylo 21 rodin ve 14 domech, r. 1849 snad 30 rodin (160 osob, tj. 13 % obyvatel). R. 1880 bydlelo v N. C. 162 osob ž. vyznání (12 %), r. 1900 už jen 63 osob (5 %), r. 1930 pouze 20 osob (necelá 2 %). ŽNO byla koncem 19. stol. připojena k ŽNO Pelhřimov.

V N.C. se narodil významný malíř Alfred Justitz (1879-1934 Bratislava). Pocházela odtud také babička skladatele Gustava Mahlera (1860-1911).

V městečku nebylo uzavřené ghetto. Většina (asi 6) ž. domů byla soustředěna v Rubešově ul. v okolí synagogy, některé domy však byly i na náměstí.

Synagoga v S části městečka, 120 m SSV od náměstí. Postavena před r. 1855 na místě menší synag. neznámého stáří. Orientální maurský sloh, pětiboká apsida, zděná ženská galerie obklopuje sál ze tří stran. Bohoslužby snad do 30. let 20. stol., později budova využitá jako skladiště, dnes nevyužitá.

Hřbitov 100 m SV od synagogy. Založen před r. 1676, nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1692. Nová část hřb. založena r. 1866, pohřby do 2. svět. války. Cenné náhrobky barokního typu. V nové části hřb. především pohřby z města Pelhřimova. Hrob (urna) malíře Alfreda Justitze (1879-1934).

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Božejov

V městečku (6 km JV) byla v 19. stol. soukromá nebo spolková modlitebna..

Kamenice nad Lipou

Město 12 km JJZ, stará synagoga z r. 1815 zbořena r. 1938, nová synagoga z r. 1938 (poslední česká syn. postavená před nacist. okupací) využitá jako modlitebna Českobratrské církve evangelické, hřbitov z r. 1803, po r. 1985 rekonstruovaný.

Pavlov

8 km JVV, modlitebna z 19. stol. bývala v obytném domku, hřbitov neznámého stáří s čitelnými náhrobky od r. 1804.

Pelhřimov

též: Pilgrams

Město 7 km SVV, hřbitov neznámého stáří zanikl v 18. stol., synagoga asi z r. 1890 zbořena r. 1966-67.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.