Benešov

Okresní město v Čechách, 40 km JV od Prahy. Snad od 1. poloviny 14. stol. je B. městem.

Sporadické ž. osídlení existovalo už na konci 14. stol., ŽO je doložena v 18. stol. R. 1724 žilo v B. 6 ž. rodin, r. 1848 asi 8 rodin, r. 1890 už 447 osob ž. vyznání (8 % obyvatel), r. 1930 jen 237 osob (necelá 3 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena. Zdejší rabín S. Königsberg byl autorem české učebnice ž. náboženství, vydané r. 1895. V B. nebylo nikdy ghetto, ž. rodiny bydlely rozptýleně mezi křesť. obyvateli.

Poslední synagoga z r. 1845, zvětšená r. 1884, od r. 1945 využitá jako sbor Církve čs. husitské, zbořena r. 1976. Na jejím místě je obch. dům Hvězda.

Zbytek starého hřbitova 100 m SZ od hlav. náměstí, v Nové pražské ul., u obch. domu Hvězda. Založen v 17. stol., pohřby do r. 1883. Po r. 1980 téměř zlikvidován, r. 1984 změněn v parčík s několika ponechanými náhrobky (další náhrobky přemístěny na nový hřb.).

Nový hřbitov 500 m SV od hlav. náměstí, sousedí s komunálním hřb. Založen r. 1883, pohřby do 2. svět. války. Hrob 13 francouzských vězňů ze železničního transportu r. 1945. Po r. 1984 sem přemístěna část historických náhrobků ze starého hřb.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Bystřice

Městečko 6 km JJZ, modlitebna existovala v 19.-20. stol.

Maršovice

12 km JZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Netvořice

Městečko 12 km SZZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Neveklov

Město 11 km JZZ, synagoga ze 17. stol., přestavěná v 19. stol., po 2. svět. válce využitá jako skladiště, hřbitov s náhrobky od poloviny 18. stol.

Postupice

Městečko 9 km JV, modlitebna doložena na poč. 20. stol.

Týnec nad Sázavou

též: Teinitz

Město 8 km SZ, modlitebna existovala na poč. 20. stol.

Další významná místa:

Bystřice

V Bystřici (6 km JJZ) byl v letech 1944-45 internační tábor pro muže ze smíšených manželství (asi 1000 internovaných); na obec. hřbitově společný hrob 3 obětí z vlakového transportu vězňů v lednu 1945.

Čerčany

Na hřbitově v Čerčanech (7 km SSV) společný hrob 5 vězňů z vlakového transportu z Osvětimi.

Václavice

Ve vsi Václavice (5 km Z) se narodil vrchní rabín ČR Richard Feder (1875-1970 Brno).

Klíčová slova

S. Königsberg, Teinitz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.