Malešov

Obec v Čechách, 60 km JVV od Prahy, 5 km JZ od okr. města Kutné Hory. V polovině 14. stol. byl už M. městečkem.

Ž. osídlení je doloženo od 1. čtvrtiny 18. stol. R. 1724 tu žilo 7 ž. rodin (40 osob), r. 1757 už 15 rodin, r. 1849 maximum 20 rodin (140 osob). Po r. 1848 se ž. obyvatelstvo stěhovalo především do Kutné Hory. R. 1880 bydlelo v M. už jen 23 osob ž. vyznání (2 % obyvatel), r. 1930 pouze 8 osob. Náb. obec, doložená od 1. čtvrtiny 18. stol., byla koncem 19. stol. připojena k ŽNO Kutná Hora jako modlitební spolek (ten zanikl kolem r. 1910).

V M. se narodil generální tajemník Rakouského fotbalového svazu a zakladatel Středoevropského poháru, sportovní novinář Hugo Meisl (1881-1937 Vídeň).

V žid. uličce (200 m V od náměstí, mezi ulicí vedoucí k nádraží a ulicí vedoucí do Bykáně) byla od 18. stol. soustředěna většina ž. domů se synagogou. Dochovány jsou pouze dva domky. V čp. 27 bývala škola a za 1. svět. války ortodoxní modlitebna uprchlíků z Haliče.

Poslední synagoga, snad z 18. nebo z počátku 19. stol., stála v ž. uličce. Bohoslužby do počátku 20. stol., později adaptována na byt, zbořena r. 1987.

Hřbitov 400 m JZ od náměstí, nad silnicí vedoucí do Roztěže. Založen snad v 18. stol., naposledy rozšířen ve 2. pol. 19. stol. Nejstarší čitelný náhrobek z 2. poloviny 18. stol., pohřby i po 2. svět. válce. Od poloviny 19. stol. převažovaly pohřby z Kutné Hory. Náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské obce v okolí:

Kutná Hora

též: Kuttenberg

Město 5 km SV, zřícenina starší synagogy z r. 1881, nová synagoga z r. 1902 využitá jako sbor Církve čs. husitské, rodiště divadelního architekta Františka Zelenky (1904-1944 v transportu z Terezína), jehož busta je ve Smetanově divadle v Praze, rodiště básníka Jiřího Ortena (1919-1941 Praha) a jeho bratrů, režiséra a překladatele Oty Ornesta (1913-2002 Praha) a herce Zdeňka Ornesta (1929-1990 Praha).

Malín

Městečko 8 km SV, synagoga z let 1859-63 zbořena po r. 1970.

Uhlířské Janovice

též: Kohl-Janowitz

Městečko 11 km JZ, synagoga z konce 18. stol., zcela přestavěná r. 1914, využitá jako sbor Církve čs. husitské, symbolický zbytek hřbitova z r. 1834, zlikvidovaného kolem r. 1985: nalezené náhrobky jsou dnes umístěné na hřb. ve Světlé nad Sázavou.

Zbraslavice

Městečko 11 km JJZ, synagoga z r. 1832, přestavěná na garáž, zbořena po r. 1990, hřbitov z konce 18. stol. s náhrobky od počátku 19. stol.

Další významná místa:

Nové Dvory

V městečku Nové Dvory (10 km SV) se narodil spisovatel Jaroslav Humberger (1902-1945 asi konc. tábor Dachau).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.