Omezení styku nežidovského a židovského obyvatelstva ve veřejném životě

Během dubna 1939 se v protektorátním tisku objevovaly zprávy o Židech navštěvujících restaurace a pohostinské podniky. Bylo v nich zdůrazňováno, že jejich přítomnost v těchto místech není árijci vítána. V průběhu dubna a května vznikla celostátní organizace hostinských, která chystala vyhláškovou akci proti Židům. Situace tak spěla k rozřešení formou celoplošné ho nařízení. Zatím ještě nebyla vydána žádná definice nepohodlného obyvatelstva, proto byla tato věz prozatím oddálena. Po vydání nařízení o židovském majetku ze dne 21. června 1939, jež obsahovalo definici Žida dle Norimberských zákonů, byla otevřena cesta k nařízení o jejich postavení ve veřejném životě.

Dne 14. srpna 1939 vydalo Policejní ředitelství v Praze vyhlášku, jež přikazovala majitelům vyjmenovaných podniků v Praze, kteří měli své zařízení ihned označili nápisem Juden nich zugänglich (Židům nepřístupno). Současně bylo nařízeno, aby restaurační zařízení, která mají majitele židovského původu, nebo jsou navštěvována židovskou klientelou, nesla označení Jüdische Unternehmung (Židovský podnik). Další ustanovení vyhlášky se týkala oddělení místností (případně návštěvní doby) pro Židy v lázních, veřejných koupalištích a městských plovárnách, nemocnicích, chorobincích a chudobincích a sanatoriích. Navíc zde bylo přikázáno označit židovské podniky Židovský závod - Jüdisches Geschäft.

V ostatních městech Protektorátu byly vyhlášky vydávány s ohledem na místní podmínky a určovaly ve většině případů přesně místa, do kterých již Židé nesmějí chodit. Například v Českých Budějovicích vyšla vyhláška v mnohem přísnějším znění než v Praze, jinde naopak byla nařízení mírnější nebo vyšla se zpožděním.

Zrušení vyhrazených místností pro Židy

Později, 26. července 1940, vydalo ministerstvo vnitra oběžník, kterým byly oddělené prostory pro Židy v podnicích veřejného stravování zrušeny a majitelé těchto zařízení se musel rozhodnout, bude-li jeho podnik čistě arijský a vstup Židům do něj bude zakázán, nebo jestli svůj podnik zpřístupní pouze Židům. Pak museli na svých restauracích vyvěsit odpovídající oznámení.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.