Liteň

V něm. pramenech Litten.

Obec v Čechách, 27 km JZ od Prahy, 8 km JV od okr. města Berouna. Údajně už koncem 16. stol. byla L. městečkem, znovu byla povýšena na městys r. 1838.

Ž. osídlení existovalo podle ústní tradice už ve středověku, doloženo je od 3. čtvrtiny 17. stol. R. 1675 i r. 1724 tu žily 3 ž. rodiny, r. 1793 už 23 rodin (101 osob) a existovala synagoga s rabínem. R. 1811 bydlelo v L .nejméně 19 rodin, r. 1880 to bylo ještě 73 osob ž. vyznání (8 % obyvatel), r. 1900 už jen 29 osob (3 %), r. 1930 pouze 13 osob (1 %). ŽNO byla po r. 1922 připojena k ŽNO Beroun.

Ghetto v L. nebylo vytvořeno. Všech 10-15 ž. domů bylo rozptýleno mezi křesťaskými domy, většinou však v hlavní severo-jižní ulici městečka.

Poslední synagoga postavena po polovině 19. stol. na místě starší synagogy, J od náměstí, 120 m JZ od zámku. Bohoslužby do 30. let 20. stol. Po 2. svět. válce adaptována na hasičskou zbrojnici, r. 1956 pro tento účel radikálně přestavěna.

Hřbitov 1 km JJZ od zámku. Založen r. 1680, naposledy rozšířen v polovině 19. stol. Nejstarší náhrobky z konce 17. stol., pohřby do 2. svět. války. Velmi dobře zachovaný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu. Poslední zdejší dřevěný náhrobek z r. 1843 uložen ve Státním ž. muzeu v Praze. Novorománský hrobnický domek, drobná obřadní síň z r. 1927.

Židovské obce v okolí:

Beroun

Město 8 km SZ, dům ŽNO s modlitebnou zřízenou po polovině 19. stol., využitý jako zákl. umělecká škola, hřbitov z r. 1886.

Lounín

9 km Z, modlitebna doložena kolem poloviny 19. stol.

Suchomasty

6 km JZZ, modlitebna doložena v 19. stol. a na počátku 20. stol., údajně zde v 19. stol. existoval i malý hřbitov.

Tetín

5km SZ, synagoga neznámého stáří zbořena po r. 1973.

Všeradice

4 km JZ, zbytek ž. čtvrtě, klasicistní synagoga snad z r. 1817, v r. 1938 adaptovaná na sbor Církve čs. husitské, dnes nevyužitá.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.