Seznam organizací na které se můžete obrátit, nebo se u nich inspirovat při prevenci antisemitismu, xenofobie, při vzdělávání o holocaustu, lidských právech, demokracii nebo práci s kontroverzními tématy.České

Zahraniční

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.