Dokumenty: Pronásledování a genocida Romů

Jak ukazují dokumenty publikované v této sekci, k omezování kočovného způsobu života romské komunity docházelo na úrovni lokálních vyhlášek již před vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. K úplnému zákazu kočování a postupné rasové segregaci od většinové společnosti a k nucené koncentraci v táborech však české úřady přistoupili až po roce 1939.

V této sekci doporučujeme:

Zákaz kočování cikánů

Vyhláška Zemského úřadu v Brně o zákazu kočování cikánů, 2. 3. 1940

více…

Deportace Romů do Osvětimi

Oběžník Hlavního úřadu říšské bezpečnosti o deportaci Romů do Osvětimi, 29. 1. 1943

více…

Viz též:

Holocaust Romů

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.