Vyhlášení projektu Pocta dětským obětem holocaustu

Dne 14. 6. 2005 byla pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy oficiálně vyhlášena II. fáze projektu Zmizelí sousedé nazvaná Pocta dětským obětem holocaustu. Studenti z Plzně, Litomyšle, Chotěboře, Varnsdorfu, Českých Budějovic a Telče představili jako první v České republice své vlastní práce (prvních sedm panelů o rozměrech 80x200cm) vytvořené jako pamětní desky svých škol na památku českých židovských dětí zmizelých ze školních lavic přibližně v jejich věku za druhé světové války, spolu s hosty ze Slovenské republiky (projekt Strateni susedia realizovaný ve spolupráci s Nadací Milana Šimečky).

Prezentace prací studentů. (Foto: M. Zahradníková)

Tyto desky (panely) vznikly většinou v rámci dlouhodobého projektu Zmizelí sousedé jako jeho část, vedle mnoha dalších aktivit spojených s pátráním po stopách židovské komunity v nejbližším okolí účastníků projektu (místní výstavy, dny židovské kultury, péče o židovský hřbitov atd.).

Práce studentů byly představeny spolu s dalším dlouhodobým studentským projektem vedeným Anne Frank House názvem Asi-milovaní?, který v ČR koordinuje občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, a jeho novou fází Ve tvých botách.

Oba projekty představil Václav Jehlička, předseda senátního výboru pro kulturu, vzdělávání, lidská práva a petice a předseda sdružení Zapomenutí Zdeněk Zbořil. Práci studentů vytvořenou v rámci projektu Pocta dětským obětem holocaustu ocenil ředitel Židovského muzea Leo Pavlát, mladým lidem - účastníkům projektu Asi-milovaní poděkoval reprezentant Anne Frank House Levien Rouw a profesorka Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně Jana Skácelová.

Ukázky výsledků práce studentů. (Foto: M. Zahradníková)

Program pro účastníky projektu Zmizelí sousedé pokračoval prohlídkou Senátu a odpoledne pak ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze až do druhého dne, kdy skupinka navštívila mj. sbírkový depozitář Židovského muzea. Studenti se podle zájmu účastnili dílny Hebrejská abeceda a Hanin kufřík a spolupodíleli se také na vytváření úvodního panelu výstavy k projektu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.