Kadiš

Aramejsky svatý.

Chvalozpěv, který se pronáší v synagoze při předepsaných příležitostech (např. Kadiš šalem - celý kadiš se pronáší v závěru každé bohoslužby; Chaci kadiš - poloviční kadiš se odříkává po každé části bohoslužby atd.), v domě zemřelého (Kadiš jatom - kadiš sirotků, který pronáší truchlící každý den během doby smutku a potom o každém jarcajtu) a při pohřbu (Kadiš jatom odříkávají pozůstalí mužského pohlaví).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.