Holocaust

Tato první, teoretická část portálu se zabývá základy, které jsou nezbytné pro využití a pochopení dalších informací, které jsou na webu k dispozici. Najdete zde přehled termínů, jejich původů a používání, jako například „holocaust“ nebo „šoa“, ale také přehled různých definicí rasismu, antisemitismu a vysvětlení k nacionálněsocialistické ideologii nebo vědecké pokusy o vysvětlování nacistického masového vraždění.
Naším záměrem je předložit všem čtenářům stránek fundované informace, které jim pomohou utvořit si vlastní názor, a za tímto účelem objasňujeme také kontroverzní a protichůdné názory, současně tam, kde je to nutné, najdete vysvětlení toho, proč jsme se pro web rozhodli používat konkrétní výrazy.

Teoretické vysvětlení základních pojmů je určeno široké cílové skupině uživatelů. Jelikož nechceme vše příliš zjednodušit, a ani nechceme publikovat články, které by vyžadovaly vysokoškolské vzdělání, bude tato část přidávána postupně. Děkujeme za pochopení.

Redakce holocaust.cz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.