Sukot

Stany - 15. - 21. tišri (Izrael) - 22. tišri (diaspora) - konec září.

Svátek stanů, poslední ze tří poutních svátků spolu s Pesachem a Šavuotem. Oslavuje se bohatá sklizeň a hlavním znakem je stavba suky - stanu z větví čtyř druhů zelených stromů. Poslední den je samostatný svátek - Šemini aceret.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.