Transporty vypravené z Brna

Historie židovského osídlení Brna

Brno vzniklo spojením několika křesťanských osad a židovské osady po polovině 13. století. Od 17. století do roku 1949 bylo hlavním městem samosprávné země Moravy. Židovské obyvatelstvo žilo na území Brna pravděpodobně už ve 12. století. Novodobá židovská náboženská obec byla ustavena v Brně v polovině 19. století. V této době, která stála na počátku novodobých dějin židů v Brně, zde žilo asi 2230 židovských obyvatel. V dalších letech tento počet neustále narůstal, takže v roce 1938 měla ŽNOB již 12 000 členů.

Více na pracovní kartě Deportace z Brna

Shromaždiště

V Brně se shromaždiště nacházelo v Černých Polích v budově školy na Merhautově ulici číslo 37, tehdy Senefeldergasse. Bývala zde městská odborná škola pro ženská povolání specializovaná jako vyšší škola výživy. Výuka této školy byla přesunuta od školního roku 1940/1941 do jiných škol v Židenicích a Maloměřicích, protože její prostory zabral seminář pro německé pečovatelky a učitelky v mateřských školách. Shromaždiště zde muselo být zřízeno v první půlce listopadu 1941 před odjezdem prvního transportu do Minsku.

Seznam transportů z Brna

Z Brna bylo vypraveno celkem 12 transportních vlaků, které odvezly celkem 10080 osob. Konce války se dočkalo 841 z nich. Transporty měly následující písmenná označení: F, G, K, U, Ac, Ad, Ae, Af, Ah, Ai, Aaa, Dg.

Vzpomínka Jindřicha Feinberga

…V kamenolomu jsem pracoval až do dne, kdy jsme byli předvoláni do transportu. Byl to transport F, moje číslo bylo 450. Byl to první transport, který vůbec z Brna šel. Bylo to v září 1941. Bylo nás přes tisíc lidí. Byli jsme umístěni ve škole na Merhautově ulici, na matracích. Měli jsme právo vzít si padesát kilo na osobu. Tam jsme byli několik dní, snad dva až tři dny, nevím přesně. Potom v noci, k ránu, nás elektrika neboli šalina odvezla na nádraží na páté nástupiště. Tam jsme byli navagonováni do osobních vlaků.

Více na pracovní kartě Deportace z Brna

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Brně a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Brna a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Brna

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Brnem spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Brna, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Výpovědi dalších deportovaných z Brna

Vzpomínka paní Lucie P.-L., která byla deportovaná z Brna v dubnu 1942.

více…

Vzpomínka Františka Fantla, který prožil v Brně celé dětství, než byl transportem G odvlečen i se svou rodinou do Terezína.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.