Halel

Požehnání = 113. - 118. kapitola knihy Žalmů.

Požehnání se recituje v synagoze při svátečních příležitostech - při poutních svátcích (Pesach, Sukot a Šavu'ot) a Chanuce.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.