Mořina

Dříve též Velká Mořina, v něm. pramenech Gross-Morschin, Gross-Morzin.

Ves v Čechách, 20 km JZ od Prahy, 10 km V od okr. města Berouna.

Nejstarší doklad z r. 1724 uvádí v M. 2 ž. rodiny. Větší počet rodin se zde usadil a ŽO byla ustavena pravděpodobně ve 2. polovině 18. stol. (přestože hřbitov byl založen dříve). R. 1793 bydlelo v M. už nejméně 14 ž. rodin (více než 60 osob), obec měla modlitebnu a špitál. R. 1846 tu žilo 16 ž. rodin, po r. 1848 jejich počet stále klesal. R. 1880 to bylo 49 osob ž. vyznání (10 % obyvatel), r. 1900 už jen 32 osob (téměř 6 %), r. 1930 už jen 4 osoby. ŽNO byla r. 1908 připojena k ŽNO Beroun.

Z M. pocházel Jakob Eduard Pollak (1818-1891 Vídeň), osobní lékař íránského šacha, organizátor teheránského zdravotnictví a mecenáš zeměpisných výzkumů.

Malá ž. čtvrť se synagogou v Z části vsi, při S straně hlavní ulice. Skládala se z 8 obytných domů (dochovány v přestavbách).

Poslední synagoga čp. 59. Neznámého stáří, doložena v polovině 19. stol., zrušena po r. 1907. Později adaptována na sokolovnu, naposledy přestavěna r. 1928. Dnes využita jako obytný dům.

Hřbitov 500 m SZ od synagogy. Založen r. 1735-36, nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1741, pohřby do 30. let 20. stol. Asi 150 náhrobků barokního a klasicistního typu. Na márnici latinsko-hebrejská pamětní deska z doby založení hřb.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Davle

Městečko 14 km JV, synagoga z r. 1877 zbořena r. 1960.

Hořelice

9 km S, synagoga z r. 1842 zbořena po r. 1950.

Vonoklasy

4 km V, modlitebna doložena v 18.-19. stol

Všenory

6 km JV, modlitebna údajně existovala v 19. stol.

Vysoký Újezd

též: Hoch-Aujest

4 km S, synagoga z r. 1877 přestavěná na obytný dům.

Další významná místa:

Třebotov

U vsi Třebotov (6 km SV) je hřbitov z 2. poloviny 18. stol., který patřil ŽNO Zbraslav.

Klíčová slova

Jakob Eduard Pollak, Hoch-Aujest

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.