Zákaz vstupu Židů do lesů

Vyhláška Policejního ředitelství v Praze zakázala 4. srpna 1940 Židům vstup do všech lesů, státních i soukromých, v okolí města Prahy. V červnu 1941 žádalo ministerstvo vnitra, aby byl zákaz rozšířen také na lesy hraničící s obvodem Praha-Venkov, konkrétně o Kunratický-Krčský les.

Nejspíše na základě tohoto požadavku byl pak 21. července 1941 vydán zákaz vstupu Židů do lesů na celém území Protektorátu Čechy a Morava.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.