Havlíčkův Brod

Dř. Německý Brod, v něm. pramenech Deutsch-Brod.

Okresní město v Čechách, 95 km JV od Prahy. Už po polovině 13. stol. byl H.B. městem.

Neznámý počet ž. rodin žil v H.B. už na počátku 14. stol., od poloviny 15. stol. byl však jejich pobyt ve městě zřejmě zakázán. Znovu se zde směly ž. rodiny usazovat až v polovině 19. stol. R. 1880 žilo v H. B. 159 osob ž. vyznání (necelá 3 % obyvatel), r. 1900 maximum 247 osob (3 %), r. 1930 už jen 146 osob (1 %). Náb. obec ustavena před r. 1873, po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena. Rabín zde sídlil do r. 1925.

Poslední modlitebna bývala v Dolní ul. čp. 157 (mezi hlav. náměstím a mostem přes Sázavu), v patře dvorového traktu. Zřízena snad koncem 19. stol., bohoslužby do 2. svět. války. Od r. 1940 využitá jako modlitebna Českobratrské církve evangelické (vnitřní zařízení se nedochovalo).

Hřbitov 800 m Z od hlav. náměstí, v Ledečské ul. (vedoucí do Perknova). Založen r. 1890, pohřby do r. 1939. Větší počet hrobů haličských uprchlíků z doby 1. svět. války. Obřadní síň-vozovna z r. 1891.

Tyfový hřbitov 2 km SSZ od hlav. náměstí: tvoří malý háj v polích za komunálním hřb., Z od silnice do Radostína. Založen r. 1917 pro oběti tyfové epidemie z řad ž. uprchlíků pocházejících z Haliče a Bukoviny. (V letech 1916-18 byl SZ od města, v místech dnešní psychiatrické léčebny, velký barákový tábor pro několik tisíc uprchlíků.) Dochováno několik desítek jednotných prostých náhrobků. Jde o jediný hřb. tohoto typu v českých zemích.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Česká Bělá

též: Biela, Böhmisch-Bela

Městečko 9 km SV, modlitebna z 19. stol. využitá jako byt.

Dobkov

12 km SSV, v 1. polovině 18. stol. existoval hřbitov.

Chotěboř

Město 14 km SSV, modlitebna z konce 19. stol. adaptovaná na byt, nedostavěná secesní synagoga z r. 1912 upravená na obytný dům, hřbitov snad z r. 1894-95, částečně likvidovaný po r. 1987.

Libice nad Doubravou

18 km SSV, modlitebna doložena v 19. stol.

Okrouhlice

7 km SZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Rozsochatec

9 km SSV, modlitebna doložena v 17.-18. stol.

Sázavka

dř. Smrdov

18 km SZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Další významná místa:

Lípa

Ve vsi Lípa (6 km JJZ) byl před 2. svět. válkou přeškolovací tábor pro ž. mládež připravující se k přesídlení do Palestiny, za nacist. okupace zde byl ž. pracovní tábor: pamětní deska z r. 1985.

Klíčová slova

Biela, Böhmisch-Bela, Smrdov

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.