Přistoupim

Ves v Čechách, 35 km V od Prahy, 22 km SZZ od okr. města Kolína.

Počátky ž. osídlení nejsou známy. R. 1724 bydlely v P. 3 ž. rodiny a existovala už malá modlitebna i pro okolí, v 1. pol. 19. stol. zde žilo 8 rodin. Většina ž. domků byla soustředěna v S části vsi, při silnici vedoucí do Č. Brodu. Od poloviny 19. stol. mnohem víc ž. obyvatel bydlelo v sousedním městě Českém Brodě (2 km SZ). R. 1890 žilo v obvodu ŽNO Český Brod-Přistoupim asi 200 osob ž. vyznání. Po r. 1917 sídlil rabín v Č. Brodě, synagoga a hřbitov byly v Přistoupimi. R. 1930 žilo v P. 10 osob ž. vyznání (v Č. Brodě 74 osoby). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Synagoga 270 m SSZ od katol. kostela, v ulici vedoucí do Č. Brodu. Sousedí s řadou býv. ž. domků. Postavena asi r. 1842 v novorománském slohu. Bohoslužby do 2. svět. války, po osvobození adaptována na kanceláře MNV (hlavní sál rozdělen na dvě podlaží), dnes využita jako obecní knihovna aj. Nad průčelím zachováno kamenné Desatero.

Ž. obecní dům - patrová budova 60 m SSV od synagogy, v ulici vedoucí do Č. Brodu. Pravděpodobně od 18. stol. sídlo ŽO, v 19. stol. zde bývala ž. škola a před r. 1842 modlitebna. Po r. 1950 budova zmodernizována, dnes využita jako obytný dům.

Hřbitov 60 m SVV od synagogy, sousedí s býv. obecním domem. Založen snad po polovině 18. stol. (podle jiného údaje až r. 1785), rozšířen r. 1847. Pohřby (z Č. Brodu a okolí) do 2. svět. války. Hrob 8 žen - obětí železničního transportu vězňů z Osvětimi v lednu 1945. V 70. letech 20. stol. byl hřb. opraven. Cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Kostelec nad Černými lesy

též: Černý Kostelec, Schwarzkosteletz

Město 7 km JJZ, synagoga z 1. pol. 19. stol. zbořena ve 20. stol.

Kounice

Městečko 6 km SSZ, synagoga z r. 1863 existovala do 20. stol.

Škvorec

Městečko 10 km Z, modlitebna doložena v 19. stol.

Úvaly

též: Auwal

Město 11 km SZZ, synagoga z r. 1850 zbořena r. 1925.

Vykáň

8 km SZ, modlitebna doložena v 18. stol.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.