Databáze obětí

Z databáze obětí vybíráme

Databáze obsahuje jména a osudy Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta z dalších evropských zemí. Během druhé světové války bylo zavražděno téměř 80 tisíc Židů z území dnešní České republiky. Většina z nich byla deportována do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacích táborů. Přesné adresy jsou zpravidla k dispozici pouze pro Židy z Prahy a pocházejí z registrace Židů, která v Protektorátu probíhala od podzimu 1941.
Databáze obsahuje také jména a základní údaje o mužích, ženách a dětech, kteří zemřeli během let 1942 a 1943 jako vězni v „Cikánském táboře I“ v Letech u Písku. Tyto oběti, většinově Romové a Sintové, patří spolu se zemřelými vězni „Cikánského tábora II“ v Hodoníně u Kunštátu, „Cikánského tábora“ ve vyhlazovacím koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a dalších táborů k více než 5 000 Romů, Sintů a dalších lidí označených za „cikány“ z území dnešní České republiky, kteří byli zavražděni v rámci nacistického pronásledování „cikánů“.
Databáze neobsahuje informace o přeživších.Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.