Jablonec nad Nisou

První zmínky o Židech na Jablonecku pocházejí z roku 1770, žili však spíše v okolních obcích. Hlavní příliv židovského obyvatelstva do Jablonce nastává po roce 1866, kdy se ustavuje náboženský spolek. V roce 1878 se jablonecká obec oddělila od liberecké a byl zde zřízen hřbitov, který soužil až do roku 1968. O 15 let později čítala židovská obec více než 500 členů (spolu s příslušnými obcemi v okolí). V roce 1892 byla ve městě postavena synagoga podle návrhu architekta W. Stiassnyho, která byla zničena během křišťálové noci. V roce 1910 se zde k judaismu hlásilo více než 820 osob, v roce o deset let později 800. Většina pak město opustila záhy po připojení českého pohraničí ke Třetí říši.

Literatura:

Urabin, Siegmund. Geschichte der Juden in Gablonz. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 145-148.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.