Rabštejn nad Střelou

V něm. pramenech Rabenstein an der Schnella.

Obec v Čechách, 80 km Z od Prahy, 34 km SSZ od okr. města Plzně. R. 1337 byl R. povýšen na městečko.

První tři ž. rodiny se v R. usadily údajně ve 2. čtvrtině 17. stol., za 30leté války. Další údaj pochází až z poloviny 19. stol., kdy zde žily 2 rodiny. R. 1870 bydlelo v R. 15 osob ž. vyznání, r. 1917 jen 5 osob, r. 1938 odešla před nacisty poslední ž. rodina. - Není známo, že by v R. někdy existovala ŽO, modlitebna nebo pohřební bratrstvo. Hřbitov spravovala pravděpodobně některá z okolních ŽO.

Hřbitov 250 m JZ od nejvyššího bodu obce (od pošty), při cestě klesající k řece. Údajně založen r. 1654, dochované náhrobky snad od 18. stol., pohřby (především ze sousedního městečka Žihle) do 30. let 20. stol. Starší část hřb. zvýšena nasypáním zeminy téměř po korunu ohradní zdi (pohřby ve vrstvách), nová část připojena počátkem 20. stol. Ve zdi zazděný žulový portál s datem 1787, ze hřbitovní strany zasypaný snad při zvyšování terénu. Nová část hřb. devastována nacisty. Hřb. je zastávkou na turistické naučné stezce: opatřen je informační tabulí a plánkem. R. 1990 byl opraven.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Brložec

též: Pürles

16 km Z, modlitebna doložena v 19. stol.

Budov

též: Buda

15 km SZ, synagoga snad z počátku 19. stol. zbořena snad na počátku 20. stol.

Drahonice

též: Drahenz

12 km SSV, modlitebna nebo synagoga doložena před r. 1791, hřbitov údajně ze 16. stol. s náhrobky od 1. pol. 19. stol.

Chyše

též: Chiesch

Městečko 7 km SSZ, zbytek malého ghetta, zbytek poslední synagogy zřízené v polovině 19. stol. a zbořené r. 1972, starý hřbitov s cennými náhrobky od 17. stol. a nový hřbitov z r. 1883 zlikvidovány před r. 1973.

Jesenice

též: Jechnitz

Městečko 14 km SV, modlitebna z 2. pol. 19. stol. adaptovaná na byt, malé ž. oddělení na komunálním hřbitově z r. 1927, na nádvoří místního muzea několik náhrobků přenesených ze hřb. u Zderazi, v muzeu památky na ŽNO.

Libyně

též: Libin

11 km SSV, synagoga z let 1830-32 zbořena po r. 1933.

Lubenec

též: Lubenz

Městečko 10 km SSV, synagoga z r. 1925 zničena nacisty.

Luka

též: Luck

Městečko 16 km SZ, zbytek synagogy z r. 1842 a hřbitova neznámého stáří, zničených nacisty, ve zdejším zámečku býval v letech 1905-19 sirotčinec pro pražské ž. děti.

Nečtiny

též: Netschetin

Městečko 12 km JZ, ž. ulička, nevyužitá synagoga z poloviny 19. stol., zdevastovaná nacisty, zbytek hřbitova snad ze 17. stol., zničeného nacisty.

Petrohrad

též: Chlumčany, Klumtschan, Petersburg

14 km SV, modlitebna existovala v 19.-20. stol.

Štědrá

též: Stiedra

13 km Z, modlitebna snad z 19. stol. přestavěná na garáž.

Vysoká Libyně

též: Hochlibin

11 km JVV, modlitebna existovala v 19.-20. stol

Žlutice

též: Luditz

Město 10 km SZ, synagoga z r. 1883 přestavěná na obytný dům.

Další významná místa:

Žihle

V městečku Žihle (6 km V) se narodila matka spisovatele Franze Werfla. Ve společném hrobě je zde pohřbeno více než 250 vězňů - obětí železničního transportu z konc. tábora Buchenwald v dubnu 1945.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.