Hroubovice

Dříve též Roubovice, v něm. pramenech Raubowitz.

Ves v Čechách, 115 km JVV od Prahy, 16 km JV od okr. města Chrudimi.

Ž. osídlení začalo snad po r. 1701. V r. 1724 tu žilo 6 rodin (25 osob), r. 1793 už 34 rodin, r. 1833 snad maximum 52 rodin (48 % obyvatel), ke konci 19. stol. se většina z nich odstěhovala do měst. R. 1880 bydlelo v H. ještě 242 osob ž. vyznání (37 %), r. 1900 už jen 80 osob (12 %), r. 1930 pouze 30 osob (4 %). ŽNO (ustavená ve 2. pol. 18. stol.) byla kolem r. 1894 připojena k ŽNO Heřmanův Městec.

Ž. domy byly soustředěné většinou kolem synagogy ve středu vsi, podél potoka. V polovině 19. stol. patřilo ž. majitelům asi 30 obytných domů (většinou jsou v přestavbách dochovány).

Stavebně pozoruhodná synagoga snad z konce 18. stol. a sousední budova ž. školy zbořeny r. 1979.

Hřbitov na S okraji vsi, na svahu u lesa. Neznámého stáří, rozšířen v polovině 19. stol. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1788, pohřby do 2. svět. války. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu. Dvě márnice, starší z nich z 1. poloviny 19. stol.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Přestavlky

8 km SZ, ž. tvořili třetinu obyvatel vsi, malá ž. čtvrť se synagogou snad z 1. pol. 19. stol., přestavěnou na obytný dům, hřbitov s náhrobky snad od 2. pol. 18. stol., rodiště předního činitele českožid. hnutí, publicisty Viktora Vohryzka (1864-1918 Pardubice).

Zájezdec

7 km SZ, ž. tvořili třetinu obyvatel vsi, empírová synagoga zbořena r. 1925, hřbitov s náhrobky od r. 1789.

Další významná místa:

Chrast

Ve městě Chrasti (4 km SZ) se narodili rakouský básník a literární historik Ludwig August Frankl (1810-1894 Vídeň) a dva čeští básníci: surrealista Jindřich Heisler (1914-1953 Paříž) a Hanuš Fantl (1917-1942 Mauthausen). V městském muzeu je těmto rodákům věnována expozice.

Chroustovice

Na obecním hřbitově v Chroustovicích (8 km S) jsou pohřbeni 3 muži, oběti železn. transportu z Osvětimi v lednu 1945.

Žumberk

Ve vsi Žumberku (9 km JZZ) se narodil čs. politik a ministr Bohumil Laušman (1903-1963 věznice Ruzyně v Praze)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.