Jihlava

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Jihlava

Odkazy:

Krátce o židovském hřbitově a fotografie na stránkách města Jihlava.

Literatura:

Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. Jihlava: Muzeum Vysočiny v Jihlavě - Státní okresní archiv v Jihlavě, 1998, s. 255.

Jaroš, Zdeněk. Jihlavští Mahlerové. 1996, in: Židé a Morava, s. 31-37.

Jaroš, Zdeněk. Židé v nejstarší jihlavské městské knize. 1996, in: Židé a Morava, s. 26-32.

Jaroš, Zdeněk. Židé v nejstarší jihlavské městské knize. 1998, in: Židé a Morava, s. 31-37.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Jihlavska. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1996, in: Vlastivědný sborník Vysočiny, s. 223-263.

Klukalová, Ludmila. Jihlava Gustavu Mahlerovi. Jihlava: Parolaart, 2000, s. 78.

Krepčíková, Hana. Jihlavští Židé v první polovině dvacátého století. Třebíč: 2000, s. 21.

Svěrák, Vlastimil. Počátek cesty. Gustav Mahler a Jihlava v archivních pramenech. Jihlava: Okresní úřad Jihlava - Státní okresní archiv v Jihlavě, 2000, s. 170.

Unger, Jacob. Festrede zur Einweihung des renovierten israelitischen Gotteshauses in Iglau. Iglau: 1896.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Iglau. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 243-248.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.