Hra na etnologa

Stereotypy & předsudky

 • Cíl:

 • Studenti by si měli uvědomit, jak může být jejich vnímání obrazové (či jiné) informace ovlivněno předsudky a stereotypy, kterých si nejsou vědomi.

 • Velikost skupin:

 • Tři stejně početné skupiny rozmístěné po třídě tak, aby se vzájemně nerušily a neovlivňovaly.

 • Čas:

 • 30 min.

 • Předmět:

 • Občanská nauka, rodinná výchova, u pokročilých studentů se dá hodina využít i v konverzační části cizího jazyka.

 • Postup:

 • Rozdělte studenty do tří skupin, které budou samostatně pracovat v různých částech učebny tak, aby se co nejméně vyrušovaly. Jde o to, aby studenti neodhalili fakt, že všichni pracují s totožnou fotografií.

 • Rozdejte všem kopii fotografie rodiny Jaroslava Heráka, každé skupině však s jiným popiskem.

 • Sdělte studentům, že cílem jejich práce je na základě informací z fotografie a vlastních znalostí napsat imaginární stručnou zprávu z etnologického výzkumu.

 • Dejte studentům asi 15 minut na vypracování zprávy.

 • Po odebrání kopie fotografií mluvčí každé skupiny prezentuje výsledky své zprávy. Hlavní informace čtených zpráv zapisujte na tabuli.

 • Naveďte studenty k tomu, aby se vyjádřili k rozdílům ve zprávách jednotlivých skupin.

 • Prozraďte pointu: fotografie byly pro všechny skupiny totožné, autentický popisek je popisek č. 3 - jedná se o fotografii romské osady v Luhačovicích v roce 1943.

 • Závěr:

 • Na skutečnost často nahlížíme přes zprostředkované, neautentické informace, které jsme neověřili vlastní zkušeností. Cílem hry bylo odhalit, jak tato předpojatost ovlivňuje vnímání fotografie a jak ji díky předem zformovaným představám o jednotlivých etnických skupinách můžeme dezinterpretovat.

 • Diskutujte se studenty o následujících otázkách:

  • Jak dopadlo hodnocení romské osady? Lišily se popisy jednotlivých skupin od toho, co ,,skutečně vidíte"?

  • Ovlivnily zprávy studentů domněnky, tušení, stereotypy, předsudky?

  • Co ovlivnilo vnímání mexické, sicilské a romské kultury ?

Pozn: Autorka se nechala inspirovat vzorovým příkladem v projektu Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002.

Pro tuto hodinu byla využita fotografie rodiny Herákových z Luhačovic, vybraná z příběhu Jaroslava Heráka uveřejněného na těchto internetových stránkách. S jeho příběhem pracuje i vzorová hodina Holocaust Romů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.