Světlá nad Sázavou

Město v Čechách, 80 km JV od Prahy, 13 km SZ od okr. města Havlíčkova Brodu. R. 1562 byla S. povýšena na městečko, r. 1937 na město.

První ž. rodina se ve S. usadila pravděpodobně v 17. nebo v 1. čtvrtině 18. stol. R. 1721 zde žila 1 rodina, r. 1787 to byly 4 rodiny, r. 1802 už 10 rodin. R. 1854 byla ustavena samostatná ŽNO a počet rodin v druhé polovině století vzrůstal. R. 1930 však žilo ve S. už jen 79 osob ž. vyznání (3 % obyvatel). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Ve S. se narodili českožid. vlastenecký básník Leopold Kohn (1838-1901 Mimoň) a hud. skladatel Oskar Morawetz (1917, žije v Kanadě), mj. autor skladby Deník Anny Frankové.

Ghetto ve S. nebylo, ale do poloviny 19. stol. byly ž. domky soustředěny na předměstí Malá Strana, na J břehu Sázavy, poblíž zámku. V jednom z domků bývala modlitebna.

Synagoga v ul. Pěšinky č. 15, mezi náměstím a řekou Sázavou, JV od katol. kostela. Zřízena r. 1889 ze starší, částečně zděné, částečně hrázděné budovy. Sál s dřevěným stropem napodobujícím klenbu, dřevěná ženská galérie. Bohoslužby do 2. svět. války, od r. 1949 budova využita jako sbor církve čs. husitské. Aron ha-kodeš se nedochoval, ostatní vnitřní vybavení pochází z doby zřízení syn. V JZ části budovy byl byt rabína.

Starý hřbitov býval na předměstí Malá Strana, při silnici do Lipničky. Založen r. 1742, pohřby snad do r. 1886. Za nacist. okupace všechny náhrobky odvezeny.

Nový hřbitov 500 m S od náměstí, v ul. Komenského, vedoucí do Horních Bohušic. Sousedí s komunálním hřb. Pohřby od r. 1887 do 2. svět. války.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Ledeč nad Sázavou

Město 9 km SZZ, synagoga z r. 1729, přestavěná v 19. stol., využitá jako skladiště, hřbitov z počátku 17. stol. s cennými barokními náhrobky, narodila se zde matka hud. skladatele G. Mahlera.

Lipnice nad Sázavou

Městečko 6 km J, modlitebna doložena v 19.-20. stol., narodil se zde otec hud. skladatele Gustava Mahlera.

Zahrádka

12 km JZ, modlitebna existovala od 19. stol. snad do 1. svět. války.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.