Mikve

Sebrání, shromáždění - vody.

Rituální lázeň nezbytná pro každou židovskou obec. Voda musí pocházet z přirozeného zdroje a množství vody (762 litrů) musí být udržováno podle předepsaných pravidel. Muži se mají rituálně omývat (a to úplným ponořením do vody) před každým šabatem, ženy pak po skončení svého menstruačního cyklu, před svatbou a po porodu. Dnes dodržují přísné předpisy jen Chasidé a velmi zbožní Židé, kteří se do mikve ponořují také před svátky a Jom Kipurem.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.