Leden - červen 1943

1. ledna 1943, pátek 28. týden

Pro vodu jde dnes tata a mama, a sice o 1/2 5 h ráno. Snídáme o 1/4 8 h a spíme do 11 h. K obědu je guláš vuřtový. Je napadnutého asi 25 cm sněhu. Večeříme z gulášu polévku. Dnes Sl. nepřišel. Je vítr a padá sníh.

2. ledna 1943, sobota 28. týden

Jdu o 4 h pro vodu a u Máni je velké světlo. Spíme do 10 h. O 1/2 8 h snídáme. K obědu je polévka hovězí a roláda z bramb. těsta. Tata je trochu nachlazen, a proto vaří Licka. Je to dobrý oběd. Odpoledne spíme. Večeříme polévku. Sl. přišel o 1/2 9 h a spí zde do 2 h. Situace je ohromná. Rusové dobyli Velikije Luki. Po válce však furt nechce být.

7. ledna 1943, čtvrtek 29. týden

Jdu pro vodu o 4 h a spíme do 1/2 8 h a snídáme. Pak obkládáme boudu. Napřed u našich dole a pak u nás nahoře a střechu koberci. Je to velmi dobré a teď je zde značněji teplo. Sl. byl ráno u H. a slyšel tlouci a řekl, ať to děláme v poledne. K obědu je prima gulášová polévka. Odpoledne sedíme. Sl. přišel o 10 h a spí zde do 2 h. Večeřeli jsme chléb a kávu. Sl. má slíbeno 5 kg čaje.

10. ledna 1943, neděle 29. týden

Pro vodu jdu o 1/4 4 h a u Máni je světlo a nahoře také. Je velký vítr a zebe mne do prstů. Spíme do 10 h a o 8 h snídáme. Dopoledne jel kolem boudy po cestě na lyžích R. Sobota a Franta Spáčilů. K obědu jsou fazole. Odpoledne sedíme. Večeříme kávu a chléb. Sl. dnes přišel a donesl chléb, brambory a od L. balíček. Jsou v P[raze] a mají jeti až v únoru. Jsme rádi. Situace je ohromná. Sl. zde spí do 3 h ráno.

12. ledna 1943, úterý 30. týden

Jdu pro vodu a je velká zima, mám z punčoch rukavice, ale je mně přesto zima. Pod nohama křupe mráz. Spíme skoro do 11 h a je nám zima. O 8 h snídáme. Naši mají dole velkou zimu, až 8 - 100. K obědu je gulášová polévka. Brambory jsou všechny jako kosti zmrzlé. Dnes, doufám, donese Sl. peřiny a snad to bude lepší. Odpoledne sedíme všichni nahoře. Obědváme až o 1/2 3 h odpoledne polévku a trochu jsme se alespoň zahřáli. Večeříme o 7 h, a to chléb s kávou. Zima trochu polevuje. Sl. přišel o 6 h a donesl našim dolů peřiny. Je jim tepleji. Prý Sl. později přijde, že jde k večeři, ale již nepřišel. Asi si šel spíše lehnout spát.

14. ledna 1943, čtvrtek 30. týden

Pro vodu jdu o 4 h ráno a u Máni je světlo. Spíme do 1/2 8 h a snídáme pak. Vařič se nám propálil na 3 místech a spravujeme jej do 1/2 10 h. K obědu je fazolová polévka. Odpoledne sedíme opět všichni nahoře a já přebírám hrách. Večer jíme jako obvykle chléb a kávu. Sl. přišel o 10 h, byl v Hulíně u svého bratra Judra, ale nemluvil s ním, nebyl doma. Jsou velké závěje a již celý den hrozný vítr. Na střeše nám odnesl tašky. Sl. dostal povolání na úřad práce a máme velké starosti o něj, aby ho nevzali na práci. Sl. jde o 1/2 1 h domů.

16. ledna 1943, sobota 30. týden

Jdu pro vodu o 1/4 5 h a spíme do 1/2 8 h a snídáme pak. Ležíme ještě do 11 h. Tatovi není dobře, brní ho ruka. K obědu udělala Lici bramborové knedle s povidly. Odpoledne sedíme. Tatovi se večer udělalo velmi zle a vrhl. Měli jsme o něj velký strach. Je mu však už lépe a lehl si dolů. Stále čekáme Sl., ale nejde. Až konečně o 1/2 2 h v noci přišel. Spadl nám ze srdce kámen, když ho vidíme. Na práci jet nemusí. Prosadil mu to jeho bratr. Tatovi je hned lepší. Sl. zde spí až do rána.

Bertold Wolf, otec.

18. ledna 1943, pondělí 31. týden

Ve 4 h ráno jdu pro vodu a Brok na mě štěká a mám strach, ať se H. nepodívá. Máňa má velký lustr rozžatý. O 8 h snídáme. Spíme do 11 h. Sl. dopoledne odhazoval u školky sníh. Podél školky někdo jel na lyžích. Včera sebralo gestapo Klapala a Ant. Ulicu1. K obědu je hrachová polévka a noky. Odpoledne spravujeme lampu. K večeři je chléb s medem. Sl. přišel o 11 h v noci a šel hned domů. Gestapo zde zase řádilo a sebralo 8 lidí, Vaculíka učitele, Pepíka Zatloukalů, 4 Ulice, Al. Drápala, hajného Kučeru. Je to hrozné. O 1/2 1 h jde Sl. domů.

19. ledna 1943, úterý 31. týden

Jdu o 4 h ráno pro vodu a u Máni je v pokoji velký lustr a v kuchyni je světlo. Sotva dojdu k Cyrilově jabloni, vidím od Herinků někoho jít a myslím, že je to Hanuska. Šel jsem proto rychleji a zabočil jsem na luka a obešel jsem pole kolem stodoly sem. Osoba mě ale nepoznala. Jdu o 1/2 5 h znovu pro vodu a šťastně jsem došel zpět. Spíme do 8 h a snídáme. Ležíme dále do 11 h. Odpoledne jsme všichni nahoře v 1. etage. Večer je káva a chléb. Sl. přišel o 11 h a řekl mně, že mu Fiala říkal, že mě viděl. Nebyla to tedy Hanuska, ale Fiala. Budu teď chodit pro vodu již o 3 h. Dnes budeme spát dole, tata je nemocen. Má silný bronchitis. Sl. zde spí do 5 h ráno.

22. ledna 1943, pátek 31. týden

Pro vodu jdu o 3 h a spíme do 8 h a snídáme pak. Spíme dále až do 1 h a k obědu je hovězí polévka s kapánkem. Odpoledne jsme nahoře. Večeříme vaječnici a chléb. Sl. přišel o 1/2 12 h, spí zde do 6 h ráno. Situace je ohromná. Němci utíkají.

23. ledna 1943, sobota 31. týden

O 1/2 3 h jdu pro vodu a spíme do 8 h a snídáme pak. Spíme do 11 h. K obědu je nudlová polévka a špalky z bramb. těsta s marmeládovou omáčkou. Odpoledne zase jsme u našich nahoře. Tatovi je už lépe. K večeři je chléb s vaječnicí. O 2 h přišel Sl. a je zde až do 5 h ráno. Situace je ohromná. Rusi ženou Němce a v Africe to bude brzy hotovo. Tripolis má padnout každým dnem. Jsme velmi posíleni. Sl. měl dnes hlídku s Old. Vybíralem. Rašku už pustili.

28. ledna 1943, čtvrtek 32. týden

Jdu pro vodu o 1 h a spíme do 8 h a snídáme pak. Dále spíme do 1 h. K obědu je polévka a bramb. knedle. Odpoledne jsme nahoře v 1. etage. Večeříme chléb a kousek ovaru. Sl. přišel o 1/4 12 h a donesl 4 jiternice, 2 jelita a ovar, maso, polévku. Měli nucenou porážku. Včera ovar byl též od nich. Sl. zde spí do 6 h ráno. Bolí ho ruce. Situace je velmi dobrá. Spojenci všude postupují.

30. ledna 1943, sobota 32. týden

Ve 3 h ráno jdu pro vodu a spíme do 8 h a snídáme. Spíme dále až do 11 h a modlíme se. K obědu je polévka (zabíjačková) a jelita s bramborama a chléb. Odpoledne jsme dole a až večer jdeme k našim. Večeříme polévku a brambory s jelitem. Sl. přišel o 11 h a řekl, že dnes odpoledne o 1/2 5 h zemřela Máňa. Jsme celí nanic z toho a prý, jak slyšel od jedné paní z Přerova, zemřela v Osvěnčíně pí. Jašková z Přerova. Sl. jde domů o 1/2 1 h. Jsme velmi rozrušeni těmito událostmi. Ve 4 h jdeme spát.

2. února 1943, úterý 33. týden

O 12 h v noci jdu s tatou pro vodu a na procházku do 1 h. Sl. nepřišel. Spíme do 10 h a jdeme k našim. K Máni chodí stále lidé. Obědváme kmínovou polévku s chlebem. O 1/2 3 h odpoledne je Mánin pohřeb. Je hodně lidí a má 16 kytic a 3 věnce. Jsme celí rozčilení. Hudba je také a mnoho cizích lidí. Na bílé rakvi měla od Sl. kytice bílých květů. Je to vše velmi dojemné. Odpoledne dělají trachtu. Sl. je také u Herinků. K večeři je česnečka. Sl. přišel o 3 h ráno a donesl 2 pecny chleba. Spí zde až do 6 h. Já ležím nahoře. Byl jsem o půlnoci na procházce s tatou, dělá nám to dobře. Taje.

4. února 1943, čtvrtek 33. týden

Ve 3 h ráno jdu s tatou pro vodu a spát jdeme až v 6 h ráno a hned snídáme. Spíme do 1/2 12 h a obědváme polévku a brambory s oškvarkama. Odpol. spíme. Večeříme chléb a povidla a kávu. Je obleva. Sl. přišel o 11 h a potkal Hanusa. Donesl chléb a různé věci. Dnes padl Stalingrad a zároveň dnes zasáhla poprvé do bojů česká legionářská jednotka. Možná že náš K[urt] tam bude také. Sl. zde spí až do 5 h ráno.

12. února 1943, pátek 34. týden

O 1/2 3 h ráno jdu s tatínkem pro vodu a je mírný vítr. Jdeme trochu na procházku. Tata si omylem oblékl Sl. šubici2. Spíme jen asi 1 h, až o 6 h snídáme a spíme do 11 h. K obědu je ovarová polévka s chlebem. Odp. jsme dole a večer jdeme nahoru. Večeříme jelita s brambory od včera. Pozvali jsme Sl. na počest narozenin m. K. pijeme čaj a rohlíky a zákusky (perník od Lotky). Licka vyšila na červený polštářek: My všichni Ti Kurtíčku přejeme, abys brzy přijel. Uprostřed byla K. fotka. Trochu vykládáme a pak jde Sl. dolů. Situace je výborná. Sl. jde o 3 h domů.

17. ú nora 1943, středa 35. týden

Jdu pro vodu o 2 h s tatou a jdeme trochu ven a je to fajn procházka. Jsme zpět až o 3/4 4 h, a byli jsme tedy venku 7 čtvrthodin. O 4 h snídáme a pak nerušeně spíme až do 12 h a pak obědváme výbornou bramb. polévku. Odpoledne zase spíme. Večer jdeme nahoru a jíme zase bramb. polévku. Sl. přišel o 8 h a donesl dopis od Lotky. Avisuje 2 balíky a píše, že je možné, že již v pondělí, tj. 22. t. m., by museli nastoupit. Tata mluvil se Sl., ale ten proti tomu nic nenamítal. Tedy Lotka může přijet i s Ervinem3 k nám, ovšem do lesa. Jdu s tatou do lesa s motykou a v posledním našem úkrytě odhrnuji sníh. Cestou jsem v lese ztratil moji zelenou čepici. Charkov již také padl. Je to ohromné.

18. února 1943, čtvrtek 35. týden

O 1 h jdeme do lesa a jsme zpět i s vodou o 4 h. Sl. jde domů o 6 h a pak snídáme a jsme u našich nahoře až do 8 h ráno a pak jdeme spát. Obědváme bramb. polévku a spíme dále až do 4 h. Večeříme chléb se solí a jdeme nahoru. Já budu s Pražákama v lese a budu docházet domů pro proviant. Mrzne. Situace je ohromná. Rusi berou Němce hákem. Jen po válce aby už bylo. Sl. dnes zase nepřišel. Nevíme, co se mu přihodilo nebo proč nejde.

20. února 1943, sobota 35. týden

Nemůžeme spát, a jdu s Lici proto o 1/4 2 h v noci k našim nahoru a o 3 h jdu s tatou ke drenáži pro vodu, je tam dobrá voda. Jsme na procházce až do 1/2 5 h ráno. Snídáme a loupeme pár brambor na polévku a jdeme spát. Mama a Lici krájí zeleninu. Spíme do 1/2 11 h a modlíme se. Obědváme polévku hovězí s bramborama a koprovou omáčku s knedlíkama chlebovýma. Odpol. spíme a večer jdeme nahoru. Sl. přišel o 1/2 8 h večer a je zlý, že Ervin také s Lotkou přijede a tata s ním v klidu věc projednal. Večeříme kopr a knedle. Je to dobré jídlo. Je hodně bláta a taje. Sl. jde domů a jsme vzteklí, že Licka dělala uraženou. Jdeme na procházku. Je trochu přimrzlo. Jsme zvědaví, co bude s Lotkou a Ervinem, zdali přijedou v pondělí. Sl. má katar průdušek.

22. února 1943, pondělí 36. týden

Byli jsme na procházce a jsme zpět o 4 h a snídáme pak. Spíme do 1/2 2 h a jíme polévku s chlebem nadrobenou. Odpoledne sedíme dole a večer jdeme nahoru. Já jdu o 1/2 8 h večer čekat, zdali nepřijedou z Prahy. Čekám do 1/2 9 a mezitím přišel Sl. a donesl balíky z Prahy. Posílají sádlo, asi 4 kg cukru, 10 tub cukerinu, salám a různé šaty. Asi že v transportu nejsou. Večeříme polévku. O 1 h jdeme já a tata ven a do lesa až do 1/2 4 h. Je zmrzlo. Dnes je 8 měsíců, co jsme v exilu.

25. února 1943, čtvrtek 36. týden

Ve 2 h jdu s tatou pro vodu a na procházku až do 4 h a snídáme pak. O 1/2 5 h jde Sl. domů. Věc s ním a Lici je již urovnána. Spíme do 12 h a obědváme hovězí polévku se zavařenýma bramborama. Odpoledne spíme a večer se umývám a jdu nahoru. Včera mě ostříhal tata dohola, poněvadž mi vlasy řídnou a chci zabránit vypadávání. Večeříme chléb s povidly a kávu. Čekáme na Sl., ale nepřišel. Jsme nahoře a vykládáme.

6. března 1943, sobota 37. týden

Jdu s tátou o 2 h ráno pro vodu a teče již u drenáže značně méně vody. Je trochu jasno a pěkně, a proto jdu s tatínkem na procházku do lesa. Sníh hodně již v lese zmizel, ale přesto je ho tam ještě dosti. Jsme zpět o 1/2 4 h a snídáme a zaděláváme na knedle a krájíme chleba a já kůrky štípu na kombinačce. Jdeme spát a spíme do 1/2 11 h a pak se modlíme. K obědu je hovězí polévka (z klobásy), zavařená v ní strouhanka a koprová omáčka a chlebové knedle. Je to výborné. Odpol. spíme a modlíme se. Večer jdeme nahoru. Poněvadž Sl. včera nepřišel, nemáme chleba, a proto nevečeříme a čekáme, až Sl. přijde. Již máme hlad. Sl. přišel o 1/4 9 h a donesl chléb a medu 1/2 kg, má hlídku. Prý musel dát 200 Vlast4 za cibuli, a proto nedonesl tatovi fasung. Povídal, že prý mu říkal R. Orel,5 že s tím chlebem to musí přestat. Sl. jde domů. My jsme se rozhodli, že vzhledem k tomu, že nevíme, jak to s naším zásobováním bude, že napíšeme Pražákům, aby nepřijeli. Je nám toho velmi líto, ale nemůžeme jinak činit.

9. března 1943, úterý 38. týden

Jdu s tatou o 1/2 1 h v noci pro vodu a na procházku až do 1/4 4 h ráno. Je to pěkná procházka. Pak snídáme a loupeme brambory na polévku. O 3/4 5 h jde Sl. domů. My jdeme také spát a spíme až do 12 h a obědváme bramb. polévku. Odp. spíme. Večer jdeme nahoru a večeříme chléb s medem. Odpol. byl značný vítr. Čekáme na Sl. Sl. přišel o 9 h a donesl potraviny a náš dopis, co jsme psali L., přišel zpět s pozn.: Adresát ve vyšetř. vazbě. Jsme z toho celí nanic. Sl. zde spí až do 2 h.

11. března 1943, čtvrtek 38. týden

Jdu s tatínkem asi o 1/4 2 h v noci pro vodu. Zároveň jdeme trochu na procházku. Jdeme zpět o 1/4 4 h a snídáme. Tata bere prášek, nemá co kouřit. Jdeme spát. Já a Lici však nemůžeme usnout a vykládáme až do 1/2 10 h a pak přišel Sl. a kolem boudy uklidil smetí. Pak spíme do 12 h a obědváme fazolovou polévku. Odpol. ve spaní pokračujeme až do večera a v 3/4 7 h večer jdeme nahoru. Večeříme kmínovou polévku. Sl. přišel o 3/4 9 h večer a donesl 2 pecny chleba a tatovi 5 cigaret. Je tomu velmi rád. Mluvili jsme se Sl. ohledně věci s Lotkou, ale nechce o tom vědět. (Utéct.)

16. března 1943, úterý 39. týden

O 1 h v noci jdu s tatou pro vodu a na procházku až do 4 h, to jest plné 3 hodiny. Dělá nám to velmi dobře. Já v lese cvičím. Je velmi hezky. Jsme zpět a snídáme. Sl. dnes nepřišel. Nevíme, co s ním je. Jdeme spát a spíme do 12 h. Včera večer jsme krájeli chleba na knedle. Obědváme hovězí polévku (se zavařenýma posledníma bramborama) a zelí s houskovýma knedlema. Je to výborný oběd. Odpol. spíme. Večer jdeme nahoru a jíme chléb s vaječnicí. Sl. dělal včera věnce a dnes bude zase dělat do Penčic (Pokornému) a pozítří do Tršic (Zoufálkovi). O 1/2 8 h večer Sl. přišel a donesl čerstvý chleba, rohlíky a noviny. Spí zde až do 1/2 10 h večer a jde hned domů, má práci. Je velmi jasno. Situace je dobrá. Němci dobyli zpět Charkov. Je to ale úspěch celkem bezvýznamný. Na severu a středu postupují stále Rusové. V Africe, tj. v Tunisku, je klid. Dnes jdeme zase ven.

19. března 1943, pátek 39. týden

V 1 h v noci jdu s tatou pro vodu a na procházku do lesa. Jsme zpět o 4 h, a tudíž jsme byli pryč 3 hodiny. Snídáme chléb a kávu, která je špatně obarvenou vodou, a k tomu hořkou. Naděje, že by cham pam Jojzl6 mléko sehnal, jsou malé. Vaříme zase ráno kávu na oběd. O 12 h obědváme kus chleba a zase kávu. Odpoledne spíme. Večer je erév šábes a modlíme se. Večeříme chléb buď suchý, neb se solí, neb kávu a já s 3 cibulkama. Teď jsou ty živy velmi špatné, ani to kávou nevoní. V neděli je Purim a Hitler nevisí. Čekáme na Sl., ten o 10 h přišel a donesl chléb a rohlíky. Hned si šel dolů lehnout a Licka by mu nejraději plombovala zuby k. o., tomu protivovi. Počasí je ve dne hezké, je potřeba déšť.

20. března 1943, sobota 39. týden

Jdu s tatínkem o 1 h v noci pro vodu a ven až do 4 h a pak snídáme. Sl. jde domů o 1/2 4 h. Spíme do 10 h. Ráno jsme loupali brambory a obědváme bezvadnou hovězí polévku se zavařenou strouhankou a ohromný guláš s bramborama (každý má 5 kousků masa). Odpol. spíme a modlíme se. Večeříme bramborovou polévku, je velmi dobrá. Čekáme na Sl., ale nejde, a proto jdu s tatou pryč. Venku je mráz, asi 6o. Tata četl z bible Ester.

22. března 1943, neděle 39. týden

Jdu o 1 h v noci s tatou pro vodu a na procházku. Jsme zpět o 4 h a snídáme. Spíme do 12 h a obědváme kmínovou polévku a zelí s bramborama a zbytek guláša. Již nemáme guláš. Odpol. spíme až do večera a jdeme nahoru a večeříme zelí a brambory (zbytek z poledne). Čekáme na Sl., ten přišel o 1/2 9 h a donesl chléb a brambory. Prý mu F. slíbil mléko, až bude po kozlatech. Byli bychom tomu velmi rádi. Sl. si jde lehnout dolů a hádají se. On je teď hrozný protiva!

24. března 1943, středa 40. týden

V 1 h ráno jdu s tatínkem pro vodu a na procházku. Zase jsme si v boudě odpočinuli. Jsme zpět o 1/2 4 h ráno a snídáme. Sl. jde domů o 5 h ráno. Jdeme spát a spíme až do 11 h. Já jsem ráno od 7 až do 8 h dole loupal a strouhal brambory na knedle. Dopoledne děláme s tatínkem knedle a vařím je. K obědu je fazolová polévka a bramborové knedle s povidlovou omáčkou. Je to velmi dobré. Jsme zvědaví, co se děje v Tunisu, zdali naši nepovolili. Odpol. spíme až do 1/2 6 h a jdeme nahoru. Večeříme chléb s medem a pár knedlíků studených jím já. Netrpělivě čekáme na Sl. O 1/2 9 h Sl. přišel a byl poslouchat. Situace je ohromná. Anglo-Severoameričané stále prudce útočí a již prolomili Mareth-linii. Je to ohromný úspěch v 3. den ofensivy. Rusové na středním a severním úseku fronty útočí a postupují na Smolensk a v kubánské oblasti též. Tedy také postupují. Sl. je hned jiný. Má hned lepší náladu. Jen aby v Tunisu byli brzy hotovi. Prý mluvil Churchill. Dnes byl velký vítr, ale nepršelo. Večer vítr ustal.

26. března 1943, pátek 40. týden

Zase jdu s tatou ven pro vodu a jsme zpět o 3 h, ale šli jsme již o 12 h a po příchodu snídáme a chystáme bramborovou polévku. Spíme do 12 h a obědváme bramborovou polévku. Odpol. spíme zase. Večer se umývám a jdu nahoru. Sl. zde byl odpol. Včera byl v Brodku. Prý Ulicovi psali domů a 2 z Laznik jsou již mrtví. Jsou v Osvinčíně. Sl. večer přijde. Dnes má Lici narozeniny a přejeme jí. Sl. přišel a poslouchat nebyl, jde domů spát. My pijeme čaj a rohlíky a dáváme také Lici a Sl., ale oni nechtějí, je jim horko stejně. Jinak je situace dobrá. Je zamračeno.

30. března 1943, úterý 41. týden

Vodu mám již doma a na procházku nejdeme, poněvadž je bláto a tma. Trochu dřímeme. Sl. jde o 1/2 6 h domů a já jsem byl vylít kyblík v potoku. Snídáme a já strouhám chléb na knedle. Dopoledne nemůžeme spát. K obědu je polévka, chlebové knedle s marmeládovou omáčkou. Je to výborné. Odpol. spíme až do1/2 7 h. Sl. je v poli a nejde poslouchat. Tata je zlý. Mně bolí trochu v krku. Večeříme kávu a chléb a naši chléb s medem. Čekáme Sl. O 1/2 9 h jsem byl pro vodu. Je hezky. Sl. přišel a poslouchat byl. Situace je velmi dobrá. V Tunisu Anglo-severoameričané stále postupují a v Rusku místama Rusové též. Jinak je tam klid. Sl. si jde hned lehnout dolů. Od počátku ofensivy v Tunisu je dobře naložen.

6. dubna 1943, úterý 42. týden

O 7 h ráno snídáme a spíme dále až do poledne. Pak obědváme česnekovou polévku. Dole dělám já s Lickou bramborové knedle a jíme je. Jsou výborné. Odpol. Lici praží kávu (zrnkovou) a já spím dole. Odpol. je hrozný vítr a prší. Odpol. v tom větru jel na kole bratr Bláhův rychle do osady a za okamžik na to šel zpět s dvěma četníky. Asi za 1/2 h po tom šli četníci zpět, ale vedli 2 mladíky asi 20leté a měli ruksaky. Asi že to jsou pytláci. Pak spíme a večer jdeme nahoru a jíme chléb s pomazánkou a pár knedel z poledne a marmel. omáčku. Sl. přišel o 9 h a říkal, že mluvil s četníkem a říkal mu, že ti mladíci byli angličtí zajatci, kteří uprchli z tábora. Prý v lese prosili toho okres. hejtmana o jídlo a nocleh a ten jim slíbil, jen aby šli s ním do hájovny, a tam se proti nim postavil s puškou a poslal pro četníky. Tomu četníkovi prý bylo tak divně, raději prý by mu dal kus chleba, říkal Slávkovi. Prý měli hodně cigaret. Ten okresní hejtman je svině. Jsme z toho celí nanic. Chudáci kluci. O 1/2 9 h jdem pro vodu a je vítr. V noci asi o 4 h chystáme bramborovou polévku.

11. dubna 1943, neděle 42. týden

Jdu o 1/2 1 h v noci s tatínkem pro vodu a bloudíme. Vylezli jsme na spodní cestě. Tata říkal Sl. ohledně lepenky a petroleje a Sl. je naštván. Jde si lehnout dolů. O 1 h v noci jsme viděli v lese někoho jít a svítit si baterkou. Jsme zpět a trochu dřímeme. Sl. jde zpět domů o 3/4 6 h ráno a my snídáme a spíme dále až do 12 h a obědváme fazolovou polévku. Pak si jdeme zase lehnout a Lici jde o 3 h nahoru. Já spím dole a pak jíme chléb s pomazánkou a já spím dále. O 11 h v noci přišel Sl., ale jde hned domů zpět. Situace je velmi dobrá. Angličani dobyli Suzu a zajali hodně Italů. Jdeme pro vodu.

16. dubna 1943, pátek 43. týden

O 2 h v noci jsme doma a snídáme a připravujeme bramborovou polévku. Pak jdeme spát. K obědu je bramborová polévka. Je hrozné vedro, naši jsou nahoře vysvlečeni, tak je jim horko. Odpol. spíme. Večer jdeme nahoru a o 6 h večeříme opět polévku. O 3/4 9 h jdu s tatou pro vodu a na stranu. U drenáže slyšíme u Herinkového [domu] pískat a to je Franta Herinek. Mama prý byla právě za boudou na straně a on šel kolem nahoru a pískal a zpíval. Za chvíli na to přišel Sl. a dělal prý hrozný brajgl proto, že jsme pryč. Prý o 11 h přijde, jde na schůzi. Jsme chvíli nahoře až do 12 h a pak si jdeme lehnout. Tata je hrozně naštván a jde kolem 4 h sám na procházku. V boudě bylo 31 stupňů tepla.

17. dubna 1943, sobota 43. týden

Již ani spát nejdeme a děláme bramborové knedle. Hned je také vaříme, poněvadž později bude vedro, a ještě kdybychom měli vařit. Jsme nahoře a obědváme hovězí polévku se zavařenou strouhankou a bramborové knedle s marmeládovou omáčkou. Já se právě dívám okénkem k Herinkům do zahrady a vidím jít Frantu Herinka ke Sl. do zahrady pro hraběčky. Kolem boudy ale nešel. Lojza také šel kolem boudy. Sl. byl v zahradě a říkal, že nemohl přijít, poněvadž Žofinku (jeho tetu) ranila mrtvice mozková a její stav je beznadějný. Odpol. se doslova pečeme, oddělávám zdolů papír a plníme si kačku. Večer s ní půjdeme do lesa a v noci ještě jednou. Večeříme kousek chleba a zbytek knedlí z poledne. Večer přišel Sl. a donesl vejce. Jsme ohromně rádi, poněvadž v pondělí večer je Erev Pesach7 a my jsme měli 5 vajec. Nového není celkem nic, v Tunisku již skončily pohybové boje a naši se teď připravují. Angličané bombardovali Plzeň, Škodovky prý jsou rozbité. Sl. si jde lehnout dolů a my o 1/4 11 h jdeme do lesa a pro vodu. Máme plnou těžkou kačku, koberce a velkou deku s gumákama. Asi 70 kg. Divím se, že to tata zmůže. Kousek po kousku jsme to dostali šťastně do lesa a též jsme bloudili. Konečně jsme úkryt našli a dali věci do něj a jdeme zpět. Jsme zpět o 1 h a do 4 h spíme.

18. dubna 1943, neděle 43. týden

O 1/4 5 h ráno jsme podruhé vyrazili do lesa. Máme dva ruksaky, aktovku, koberce, vodu. Již se rozednilo. V lese jsme o 1/2 6 h a hned jsme se dali do práce. Šli jsme na drobné chvojí a máme ho nařezané o 8 h a dáváme je do úkrytu. Je to výborné. Pak maskujeme. Jdeme pro stromky. Jsme hotovi o 1/2 12 h a jíme chléb s kávou a spíme do 2 h. Je zde velmi dobře. Ráno bylo zataženo, ale teď je jasno. O 1/2 7 h se modlíme. Odpoledne trochu s tatou vykládáme. Pak večer zakrýváme a chystáme se k odchodu. V 1/2 9 h večer jdeme domů a naši nám uvařili polévku a jíme ji. Prý říkal Sl. našim, že večer přijde. Já oddělávám ještě ze spodu papír a čekáme na Sl. do 12 h v noci, ale nešel. Proto si jdeme lehnout dolů a Sl. nepřišel. O 3 h vstáváme a snídáme a balíme. Jsme tak tak o 4 h ráno hotovi.

20. dubna 1943, úterý 44. týden

Vypnuli jsme vařič a světlo a zavřeli boudu a doslova utíkáme s potravinama, aby nevystydly, do lesa. Já mám na zádech asi 13 kg tlumok a zle se nám jde. Došli jsme ale šťastně domů a tata již byl nám kus naproti. Pojedli jsme polévku a udělali na petržel borochu8 a jíme též vejce a brambory. Pak spíme. Ráno najednou začalo poprchávat, a proto dáváme na střechu bilrot. Ve školce dělají ženský a je tam s nimi Bláha. Pak začalo odpol. více pršet a jdou se schovat do lesa a Bláha je vede. Máme strach, aby nešli výš do bažantí boudy a na nás nenarazili. Pršet asi po 20 min. přestává a jsou zase pryč. Sehříváme si polévku a tata ji vylil a líh též a začal hořet strom. Tata ale klidně sbíral knedlíčky a pak až hasil a říkal, že les jeho není, ale knedlíčky ano. Pršet přestalo a lehli jsme si. Máme na střeše bilrot a gumáky. Jíme kousek chleba a spíme. O 3/4 10 h jdeme pro potraviny a Sl. je v boudě. Je šajsfrajntlich9. Papír nemá, ale má od Pláničky slíbený. Je tam s námi až do rána a spí. My vaříme z 1 hrnce, a sice polévku s knedlíčkama a strouhanku. Vaří se to dobře a chválíme tatův nápad. Jsme po 1/4 3 h ráno hotovi a jdeme domů. Hrnec nesu v tlumoku a mám na hrnci můj pullover. Stromy jsou trochu mokré. Jsme v lese a jíme a našim můj výrobek velmi chutná. Spíme. Počasí je již jasnější. Angličani prý zahájili leteckou ofensivu proti nepřátelům, prý budou 500 h neustále bombardovat. Hitler má narozeniny.

25. dubna 1943, neděle 44. týden

Máme uvařeno a jdeme do lesa o 3 h kolem Fialového na Korábku10 nabrati vodu. Naši si dělají též starosti. Spíme do 11 h a jdeme po pojezení polévky na sluníčko. Pak jdeme zpět do úkrytu. Chvíli ležíme a pak jdeme opět na sluníčko. Večer jíme chléb a modlíme se. O 1/4 10 h jdeme pro potraviny a naši jdou k potoku do křoví a já jim přijdu říct, co a jak je se Sl. Přišli jsme do boudy a jaké překvapení. Bylo tam upečené i syrové maso, ředkvičky, chléb, cukroví a 5 vajec. Prý ještě přijde. Uvařili jsme a pak čekáme. Konečně o 1/2 3 h ráno Sl. přišel v náladě. Oslavovali prý novou švagrovou, Vojta se bude ženit. Sl. si v boudě lehl a spí. Já jsem již našim přes potok dal maso, cukroví a ředkvičky a teď chceme jít domů. Sl. si ale přeje, aby Licka zůstala v boudě, a ona, ač nerada, tam zůstala.

28. dubna 1943, středa 45. týden

Máme uvařeno a jdeme s jídlem do lesa. Pojedli jsme a spíme dál. Dopol. jsme já a Lici spali do 12 h a pak jdeme na sluníčko. Na počest maminčiných narozenin máme dnes slavnostní oběd, a sice chléb, maso a kompotovou konservu. Je to skvělý oběd. Pak jsme na sluníčku a jdeme pak do úkrytu. Večeříme chléb, ale máme ho málo a jíme každý 1/8 krajíce. O 9 h jdeme do boudy vařit. Byl tam chléb a různé věci a Sl. blahopřání mamince. Já jdu k našim k potoku s chlebem, aby mohli jíst. Ty jitrnice prý Sl. sežraly kočky. Jsme hrozně vzteklí. Vaříme polévku se strouhankou a kávu. O 1/4 3 h jdeme domů a jsme zpět o 3 h. Právě začínají naši jíst, když slyšíme šustit větve. Někdo jde ze spodku nahoru. Prosím, o 3 h ráno. Stále si pro sebe cosi brble. Jde těsně kolem úkrytu, ale nenašel nás. Tata říká, že je zle, že nás asi on musel už od Sl. stopovat a že musíme okamžitě zmizet.

29. dubna 1943, čtvrtek 45. týden

Jsme celí vzrušení a narychlo balíme. O 4 h máme takřka vše sbaleno. Jdeme ke Sl. do boudy. Jdeme polama a pak přes potok. Jsme šťastni, že jsme dobře dorazili. V boudě ale jsme si to rozmysleli a tata říká, že by bylo nutné, aby někdo z nás šel do lesa a pozoroval, co se děje. Je 1/4 8 h, na stavbě a v poli se dělá a my jsme se rozhodli, že půjdeme do lesa. Já a tata tedy o 1/2 8 h ráno jsme vyrazili z boudy do lesa. Jdeme opatrně a vidíme od Her. jít jakéhosi chlapa do hájovny. Zabočili jsme proto ke drenáži a čekáme, až chlap zajde. Až zašel, jdeme dál a v tom jde mladý B[láha]. Zastavili jsme si ho a mluvili s ním. Je to ohromný kluk, prý to paní B. řekne a že se nemáme z jejich strany ničeho obávati. Jsme velmi rádi, že B. to ví, jinak bych musel dnes večer k němu jít. My jdeme s tatou velkou oklikou polama u hájovny do lesa. Jdeme opatrně k úkrytu, ale vše je v pořádku. Přesto ale jsem já sebral všechny podezřelé věci do kačky a schoval do mlází za řídkým čtvercem. Pak jíme trochu polévky a odklízíme všechny podezřelé věci z úkrytu pryč a hlídáme u boru. Žádný ale nejde. Jedli jsme za celý den kousek chleba a maso. Odpol. slyšíme houštím někoho jít s pilkou, je to Klimeš. Jsme v lese až do večera a nic podezřelého není. Ve školce dělají ženské a Bláha. O 9 h jdeme do boudy s kabelama a hrncem s vodou. Sl. již na nás v boudě čeká a naši málo živí též. Sl. prý říkal, že to není nic nebezpečného, a naši jsou šťastni, že to tak dopadlo a že jsme s Bl. mluvili. Vaříme guláš, bramb. polévku a já jím večer kávu s chlebem, tata též a Sl. chléb se salámem. Budeme se ale ráno muset všichni zase stěhovat do lesa, poněvadž naši tam být nemohou.

4. května 1943, úterý 46. týden

Jdeme s jídlem do lesa o 1/4 5 h ráno a již se rapidně rozednívá. Jíme guláš a knedle a spíme do 1/2 12 h a naši jsou již dlouho na sluníčku. Ohřál jsem polévku a jdeme na slunko. Po jídle se jdu s tatou podívat, zdali Sl. nespravil studánku. Kdepak. Jíme kůrky. Je hezky. Odp. jdeme do úkrytu. Ve školce dělají jen asi 3 ženský. Po 5 h odpol. slyšíme šustit, myslíme, že je to dole, ale jsme nemile překvapeni. Jakési robky vyřezují v lese poblíž našeho úkrytu. Asi 6 m od našeho stánku obcházejí a řežou. Já jich jdu sledovat a zjistil jsem, že jedna je Hybnerka, ale ty ostatní nevím, kdo jsou. Konečně jdou pryč. Byly ale v těsné blízkosti. Modlíme se a jíme kůrky a tata s mamou kousíček měkkého chleba, co ještě máme. Každému dal tata silnější plátek salámu. O 1/2 8 h si trochu leháme a slyšíme stále lidi chodit. O 9 h jdeme na cestu a zas v 10 h jdeme vařit. Naši jdou ke drenáži a já jim přijdu říct, zdali je tam lepenka nebo jestli tam Sl. vůbec byl. V boudě je chleba, 2 pecny a víc nic. [...]

6. května 1943, čtvrtek 46. týden

O 3/4 3 h jdu do boudy v maminčině kabátu. Lici zatím uvařila guláš, hrách a polévku z kostí. Stěží jsme o 3/4 5 h ráno hotovi a jdeme do lesa. Snědli jsme hrách a spíme. V 10 h jdeme na plácek se modlit. Slyšíme ale na naší straně řezat, a jdeme proto do úkrytu. Snědli jsme ohřátou polévku a v poledne natáhli lepenku a přidrátovali hůlky. Odpol. jsem se byl podívat do školky a jdou lesem robky a utíkám se schovat. Ony ale slyšely šustit. Pak se s tatou díváme zase a tu slyšíme ženskou jít těsně vedle úkrytu. V poledne jsme také slyšeli blízko úkrytu řezat. Rádi bychom mluvili se starým Bl. a řekli mu to vše. Stále se zde courají ženské. Už by byl nejvyšší čas, aby v té školce byli hotovi, aby byl zde klid. Ten papír je velmi dobrý a již nám sem nemůže pršet. Večer jíme chléb s kečupem. Ležíme do 9 h a pak jdeme na cestu. Naši šli napřed a my za chvíli za nimi. V tom šel po cestě jakýsi člověk v baloňáku a čepici. Naši ho viděli, ale do obličeje jim on vidět nemohl. Naši říkají, že to nebyl nikdo jiný, než učitel Vašíček. Lici je celá dohukaná. Jdeme vařit. Potraviny již jsou v boudě, a sice jen chléb a brambory. Naši jsou u potoka a jdu jim dát chléb. Pak jdu s hrncem pro vodu a loupu brambory a Lici se umývá a pak vaří. Vaříme brambory, kávu a ohříváme polévku a zavařujeme do ní brambory.

10. května 1943, pondělí 47. týden

Máme uvařeno a jdeme o 1/4 5 h do lesa. Sl. dnes tam nepřišel. Snědli jsme a sotva jsme dojedli, začalo pršet. Prší až do odpol. My spíme a v poledne jíme chléb s vaječnicí. Odpol. nemáme co dělat a hrajeme žolíka a tata též s námi hraje. Pak jdeme trochu na sluníčko. Večer jdeme dolů a jíme chléb s vaječnicí. Pak trochu ležíme. Pojednou slyším o 1/4 10 h večer u lesa výstřel. Mama je celá dolekaná a dělá teátr. Asi že je to revírník nebo Bláha. [...]

14. května 1943, pátek 47. týden

Dnes, poněvadž jsme neměli co vařit, uvařili jsme jen kmínovou polévku a jdeme do lesa. Doma jsme si nadrobili do polévky chleba a jíme ji. Pak spíme do 10 h a jdeme na plácek. Licka uvařila našim 2 vajíčka na suchém lihu. Obědvali jsme zbytek chleba a k večeru jedli naši každý 1 vejce. Pak jdeme do úkrytu. Tata již nemá co kouřit. Dnes byl krásný den, ve školce a vůbec kolem nás nedělaly ženské. Modlíme se. Pak si chystáme věci k vaření a trochu ležíme. Já lámu chleba na čtverečky. O 3/4 9 h opět slyšíme výstřely, a sice směrem ke sv. Anně. [...]

15. května 1943, sobota 47. týden

Asi o 1 h v noci přišel Sl. Byl poslouchat. Boj o Afriku byl dnem 13. V. ukončen. Veškerý materiál a lidstvo zůstalo v Africe. Je to ohromný úspěch. Angličani bombardovali Německo, zejména Duisburg, kde dopadlo 1 a půl milionu kg pum. I Československo bylo bombardováno, Sl. říká, že lidé jsou nadšeni, prý říkají, že v červnu je konec. Situace je tedy ohromná. Čeká se invase na Evropu. Sl. v boudě spí a my jdeme do lesa s jídlem. Snědli jsme a spíme do 10 h. Pak se jdeme modlit a jsme na slunku. V poledne jdu s Lici ke studánce pro vodu a ze zbylého hrachu děláme polévku na suchém lihu. Počasí je krásné. V lese je klid, ženské není slyšet. Jsme na sluníčku až do večera a také se tam modlíme. Pak jdeme do úkrytu a večeříme chléb s hořčicí a kávou. Uzené od Fialů nedostaneme, prý měl málo. Gandovi již mají prý též po zabíjačce, prý jim sebrali prase. Pak ležíme. Dnes neslyšíme výstřel. [...] Je jasno a měsíc hodně svítí.

16. května 1943, neděle 47. týden

Kolem 3/4 3 h ráno čistím pod motorem desky a jdu se pak na potok umývat. Sotva jsem vlezl do potoka, přišla Licka, že mám okamžitě jít do boudy, prý je ve tmě, že pojistka je ven. V tom vidí někoho jít a schovali jsme se u potoka. Osoba jde ale k boudě. Je to Sl. Jdu do boudy a spravili jsme se Sl. poruchu. Pak se jdu znovu na potok doumýt. Licka a Sl. se již udobřili. Nového není moc, Angličani prý bombardovali Plzeň. Jdeme o 4 h do lesa s jídlem a snědli jsme bílou kávu a chléb. Je to opravdu jídlo, jaké již 1 rok skoro jsme nejedli. Pak spíme do 12 h a já spravuji vařič a jdu za tatou na sluníčko. Dnes má přijít Sl., čekáme na něj celé odpoledne, ale jak vždy, marně. Jsme s tatou též odp. na plácku, jen mama a Lici jsou v úkrytu. K večeru jsme přišli do úkrytu a modlíme se, pak ležíme až do 10 h a jdeme vařit. Já a Lici jdeme přes potok a naši jdou ke drenáži. Přišli jsme do boudy a já jsem spravil šňůru od Lotky a zapnu ji a pojistka vyletěla. Jedna tam jen je dobrá a ta je ven a spravit si to netroufám. Jdu proto ke drenáži pro vodu za našimi. Lici sedí v boudě ve tmě. Tata jde spravit pojistku a spravil ji a donesl mně hrnec ke stodole. Jdeme ke drenáži a slyšíme jít lidi z kina. Též na spodní cestě jdou 2 lidé. Stojíme ve stínu jabloně a pak jdeme. V tom je vidím jít od mostka směrem ke drenáži. U mostka u drenáže mám láhev s vodou. Myslím, že jdou do Doloplaz. Jaké zklamání, jdou za námi. Otočili jsme se, přidali jsme do kroku a jdeme kolem Her. domu do lesa [nečitelné slovo] F. Já stojím na pokraji, naši šli dál do lesa. Asi za 1/4 h došly ty osoby ke Korábku. Zjistil jsem, že je to Jureček (nejspíš Máňa Němcová). Jsem v lese a pozoruji. Stojí asi 1/2 h u Korábka a kočkují se. Pak jdou dál k chaloupkám. Za chvilku na to jde mladík k Doloplazům zpět. Chci již jít, když u Fialů je slyšet hlasy a na dvoře se rozžehnou světla. Vrzla bránka a od Fialů jde Lojzek Herinek, prosím, o 1/2 1 h. Pak je klid a jdu shánět naše. Nemohu je ale najít, asi šli domů. Jdu proto sám do boudy. Vidím ale na cestě stíny a myslím si, že ti lidé tam ještě jsou. Jdu proto kolem Fialového chmelu, po Fialových louce a mám vyzuté boty. Když jsem přišel k Her. domu, vidím od Sl. boudy jít postavu. Schoval jsem se proto do stínu u potoka a seznal jsem, že je to tatínek. Dal jsem znamení a přešel jsem potok a jdu s tatou na Korábek pro vodu a tata jde potom k hrušce, kde ho čeká mama, poněvadž šli naši kolem sv. Anny do boudy. Já po příchodu do boudy jdu ke drenáži pro láhev s vodou. Vaříme kmínovou polévku, bramborové knedle a omáčku s meruňkovou příchutí. Vařič vaří jen jeden, nemáme druhou šňůru.

17. května 1943, pondělí 48. týden

Máme uvařeno a o 4 h jdeme do lesa. Jíme knedle, my jsme s Lici jedli již v boudě. [...] Kolem 9 h večer slyšíme zase 2 výstřely, ale poněkud dále. O 10 h jdeme vařit. Lici a já jdeme přes potok a já jsem vyrýpl 2 česneky. V boudě byly již potraviny a sice: chléb, sůl a kmín. Sl. nám píše, že zemřela jeho tetinka a že prý máme být opatrnější, že nás prý viděl Herinek. Jsme zvědaví, kde a kdy, jesli včera. Jdu pro vodu a nesu našim ke drenáži chléb. Vaříme koprovou omáčku, knedle chlebové a bramborovou polévku. Sl. již má v boudě nové pojistky. Já dnes jdu poprvé bosý. Je pěkně a není mně do noh zima. Měsíc ale svítí, zítra bude asi v úplňku. Jsme zvědaví, zdali dnes Sl. ještě přijde, asi bude dělat vazbu. Musel jsem zase spravovat vařič.

20. května 1943, čtvrtek 48. týden

Jdeme do lesa asi o 3/4 4 h a snědli jsme jednu konvu polévky. Já jsem jedl již v boudě. Pak spíme až do poledne. K obědu pak sehřívám druhou konvu bramb. polévky a jíme ji. Jsme na slunku a Lici si šije z jejího gumáku šaty. Tata má již životopis hotový. Budeme jej překládat do češtiny. K večeru jdu s tatou do úkrytu a naši jdou za náma. Já a mama obíráme špenát. Večeříme chléb. [...]

23. května 1943, neděle 48. týden

Přišli jsme do lesa a jíme chléb a kávu. Tata nemá již ani prášek tabáku. Nevíme, proč ji Sl. tam nedal, zdali zase nedal za něco cigarety. Spíme do 12 h a tata je již od 10 h na slunku. V poledne jíme chléb a kávu bílou. Odp. dostal tata záchvat. Byli jsme celí dolekaní. Pak večer zase dostal záchvat. Když dnes nebude v boudě trafika, tak počkám na Fialu, až půjdou z kina, a poprosím je o cigaretu. O 10 h jdeme do boudy. Na velké štěstí je tam trafika a Sl. píše, že až v pondělí se vydává. Utíkám s trafikou k našim. Čekají mě na rozcestí. Jsme všichni šťastni, že má tata co kouřit. Jdu s našima až ke drenáži a pak z boudy jdu pro vodu. Vaříme kmínovou polévku a ohříváme špenát s knedlama. Zase nám 3x praskl vařič. Sl. nám píše, že umřel v Osvinčíně hajný Kučera. Jsme z toho celí nanic. Byl to ohromně prima člověk, otec 2 dětí.

25. května 1943, úterý 49. týden

Máme uvařeno a jdeme do lesa, kde jsme snědli polévku. Pak spíme do 12 h, ale za odpoledne jsme několikrát vzhůru. Dnes již od rána prší. Tatovi a nám trochu u stromu teče. Tak ležíme a čekáme, až přestane pršet. Celý den jíme jen suchý chléb. Tata má u stromu aluminium a spadlo 2x mamince na hlavu a polilo ji to. Kolem 7 h večer ustal déšť a modlíme se. Naši by rádi šli ven, ale mama nemá co na nohy v tom mokru. Poněvadž je zataženo, jdeme o 10 h večer vařit sami. Jdeme kolem Fialového, poněvadž u potoka teče hodně vody. Na Korábku jsem nabral vodu. Je bláta hodně. Přišli jsme do boudy a je tam koš s chlebem, rohlíky s bramborama. Sl. nám píše, že se musel v sobotu podrobit lehčí operaci nohy a že ho teď bolí, sotva na ni může stoupnout. Jsme plni obav. Jdu Licce na potok do hrnce pro vodu a ona pere. Já loupu brambory a zase 2x spravuji vařič. O 1 h v noci začalo opět pršet a tak prší.

26. května 1943, středa 49. týden

O 3/4 4 h ráno jdeme do lesa. Lici u Herinkových schodků máchá šaty a na Korábku nabírám vodu. Jdeme u Fialů do lesa, jsme poměrně suší. Máme gumáky. Snědli jsme suché brambory a pak jsme teprve po jídle řekli našim o Sl. nemoci. Jsou také plni starostí. Spíme pak. Máme deky mokré. O 2 h odp. začíná být hezky a jdeme na plácek a bereme s sebou některé věci na sušení. Za chvíli však začíná poprchávat a proto jsme sbalili švestky a jdeme s nimi do úkrytu. Pak se udělalo hezky a jdeme na slunko, ale bez věcí. Jsme zvědavi, zdali tam v boudě bude zpráva o Sl. stavu. Prosili jsme ho, bude-li moci aspoň po někom od nich poslat do boudy lísteček. Jsme zvědavi, zdali tam něco bude. Noviny již týden nemáme, a nevíme proto, co je nového. K večeru jdeme opět do úkrytu a modlíme se. O 10 h jdeme vařit. Sl. byl v boudě a je tam lísteček, že ho noha stále bolí. Jdu to hned říct našim ke drenáži a nabírám vodu. Vaříme bramb. pol. a kávu. Potraviny tam byly, a sice chléb. Je zamračeno.

30. května 1943, neděle 49. týden

Jdem o 3/4 4 h do lesa, kde jsme snědli jídlo. Pak spíme do 1/2 12 h a tata je již od 10 h na plácku. Pak za ním přišla mama a já. Tata a mama viděli jít Jana z Přerova ještě s jednou ženskou (asi s Filkou nebo Andulou). Tata říká, že je to jistě on i podle hlasu, jak mluvil s Gandim. Prý ho budeme vyhlídat, až půjde domů, a tata s ním bude mluvit. Díváme se a vidíme o 3/4 2 h odp. jít je po cestě do Ameriky již zpět. Já utíkám do protějšího lesa, abych věděl, kde jdou, zdali půjdou kolem školky nebo přímo. Pak jde na kraj lesa a já mu Jana dovedu, aby s ním mohl mluvit. Vidím, jak jdou přímo, a utíkám za ním a volám na něho. On se chvíli na mě díval a pak šel ke mně i s tou ženskou. Byla to jeho žena. Chtěl jsem, aby šel se mnou k lesu, ale mu se jaksi nechtělo a nešel. Pak jsem s ním mluvil sám. Byli velmi přívětiví. Prý co budou moct, jako tuk, luštěniny a pod., dají Sl. Jsem velmi rád a jdu do lesa. Tata je překvapen, že on nešel do lesa. Rozhodli jsme se, že jim napíšeme dopis a zasvětíme je dokonale do naší situace, poněvadž jsem já jich za tu chvíli do ní nemohl tak podrobně zasvětit. Doufáme ale určitě, že oni nám něčím pomohou. Večer jdeme do úkrytu a modlíme se. Ležíme a o 10 h jdeme vařit. V boudě není nic, ani slovo napsané. Vaříme kávu, polévku a Lici dělá do foroty zásmažku. Jdu pro vodu a nesu našim kávu. Sl. nepřišel.

Ottův bratr Kurt.

4. června 1943, pátek 50. týden

Jdeme v dešti do lesa a jíme polévku a knedle. V boudě jsem rozlil omáčku. V Laznikách bylo automobilové neštěstí a z Lazniček je jeden mrtev a hodně těžce raněných, mimo j. i Jan Dvořák. Anglo-Amer. se prý vylodili na Pantelerii. Kdyby to bylo pravda, bylo by to dobré. Herinek bude oplocovat zahradu drátěným plotem, bude mu to dělat Štencl z Bystřice. Možná že se Lojzek bude brzy ženit. Spíme do 11 h a pak se modlíme Roš Chaudiš11. Kdyby jen byl šťastný. Jdeme na plácek a odp. jsme hráli karty a pak jdeme zase na sluníčko. Pak jdeme do úkrytu a modlíme se. Tatínek a všichni mně blahopřejí k mým narozeninám a tata mně dal požehnání a v upomínku mně napsal pamětní list. Jest velmi pěkně a věcně napsán. Kéž bych mohl již slavit moje druhé narozeniny za účasti Kurtíka. Večeříme chléb s husím sádlem. Pak dřímeme a o 10 h jdeme do boudy. Jsou tam již potraviny, a sice: chléb, noviny, prášky, mýdlo a trafika, tabák. Jdu dát kávu našim a jdu zároveň pro vodu. Sl. píše, že nepřijde. AngloAmeričané asi už mají Pantelerii, Italové přiznávají ostřelování. Vařím hovězí polévku a noky s cibulkou.

6. června 1943, neděle 50. týden

Jdeme o 3/4 4 h do lesa a jíme polévku. Pak spíme do 11 h a jdeme na plácek. Odp. děláme s Lici strouhanku. V protějším lese dole jsou lidé. Je krásně - horko. Jsme zvědaví, zdali bude večer spravená šňůra. Večeříme suchý chléb s vajíčkem. V 10 h jdeme vařit. Potraviny tam žádné nebyly, poněvadž je neděle. Slávek tam donesl šňůru od jejich žehličky. Byli jsme rádi, že můžeme uvařit. Sl. měl hlídku, přesto ale v 1/2 1 h přijel. Já vařím, Licka se baví se Sl. Pražím strouhanku. Mám přitom plné ruce práce, a proto dělám velký rámus a biju kolem sebe kastrolkama. Pak spravuji též vařič. Sl. jde s námi domů. Sl. nám vyprávěl, že uteklo ze zajateckého tábora 167 anglických důstojníků vybavených dělnickými legitimacemi a měli veškeré potřebné dokumenty. Policie má proto pohotovost. V politice není nic zvláštního nového. Sl. říkal, že slyšel, že byli z Pantelerie zase vyhnáni, neví ale, zdali je to pravda. Sl. nám donesl kousek buchty.

8. června 1943, úterý 51. týden

Jdeme do lesa a jíme polévku. Uvařili jsme našim 2 vejce na tvrdo. Spíme do 10 h a já jdu pak udělat na plácek z jehličí fingované hnízdo a dal jsem do něj 2 vajíčka, aby naši mysleli, že to snesl bažant. Tata hned věděl, odkud to je, ale mama myslela, že je to opravdu od bažanta. Nechtěli to ale jíst, až si vezmeme též půlku. Proto jíme odp. chléb a každý půl vejce. Sušíme deky a jsme na plácku až do večera. Ráno jsem donesl pár břízových halouzek a dal je do stánku. Dnes je erév ševůoth12. U Gandich dělají. Včera udělal Gandi zábradlí a zahradil i cestu a tata mu to vytrhl. Na plácku se modlíme a jdeme do úkrytu. Jíme chléb s husím sádlem a ležíme. O 10 h jdeme vařit. Je tam chléb, rohlíky, noviny, syrové mléko, 5 vajec, malá baterka a různé. Vaříme polévku s krupicí a strouhanku. O 3/4 2 h v noci ještě přišel Sl. Večer jdu pro vodu a nesu našim teplou kávu. Gandi měl dnes zase zatarasenu cestu a tata mu to vytrhl a pocuchal. Nového není nic. Prý se vylodili na ostrově Lampedusa a byli zahnáni. Nevíme, zdali je to pravda. Když Sl. přišel, vařím. Odp. jsem se uřezal do palce až na kost a nemám ani kapku jodu.

12. června 1943, sobota 51. týden

Jdeme s jídlem do lesa a snědli jsme polévku. Mě bolí hrozně zuby. Spíme asi až do 10 h. Stále prší a chvílemi leje. Ležíme v úkrytě, modlíme se. Jíme chléb s vajíčkem a kedluben. Pak já strouhám brambory na knedle a tata dělá knedle. Ležíme do 1/2 10 h a oblékáme se a jdeme vařit. Sotva přijdeme pod les, vidíme, jak tečou 2 potoky zase. Jdeme a chceme jít přes potok. Došli jsme k potoku, ale co to, potok je úplně rozvodněný. Teče jak řeka. Jdeme kolem F. a z roury u Korábku teče voda jako z Niagary. Ke Sl. je hrozně bláta. Došli jsme ke kádi a vidíme přes cestu k potoku ležet hasičskou hadici. Hned jsem poznal, že něco není v pořádku, a opravdu. Na cestičce u Sl. v zahradě stojí až po kolena voda. Studna otevřená, úplně plná. Vešli jsme do boudy a v boudě voda. Peřiny visely v luftě. Teď ale potřebujeme vodu. Jdeme ke drenáži. Tam valí ve škarpě plným proudem úplné bláto a ze drenáže taktéž. Ještě štěstí, že jsme si vzali konvu vody z domu, takže ani polévku nevaříme, jen s tou vodou knedle. Knedle, co dal tata do kastrolu, se úplně slepily, a Lici je dělá s hrozným kletím znovu. V boudě je plno dešťovek a Licka, blázen, se jich bojí. Potraviny, chudák Sl., přes tu dřinu, co měl, tam dal, a sice: chléb, rohlíky, noviny, 8 vajec. Vaříme a stále prší, je to hrozné. Knedle jsou ohromné. Posypané houskou a cukrem. Nového není nic. Posádka Pantellerie dostala 2x ultimatum, aby se vzdala, odmítla. 1000 bombardérů ji bombarduje.

21. června 1943, pondělí 53. týden

Dnes jdeme až o 3/4 4 h a Lici ještě na potoku máchá. Jdeme přes potok. Po cestě jsme utrhli u Tihelky našim pár třešní. Tata ale není moc rád. Prý to již nemám dělat. Snědli jsme pak polévku. Spíme pak do 10 h a jdeme na plácek. Je hezky a máme věci z úkrytu schnout. Jíme poslední chléb a 1/2 vejce a salát. Velmi jsme si na tom pochutnali. Pak sedíme a já strouhám chléb, je již hodně plesnivý a hodně musíme zahodit. K večeru se modlíme a pak jíme chléb s máslem a zase salát. Jsme na plácku až do 1/2 9 h. O 10 h jdeme zase vařit, ale lesem a kolem F. Jdeme a já hážu do potoka plesnivý chléb. Franta H. má světlo a v pokoji okno otevřené. Viděli jsme mu krásně dovnitř a Licka má asi strachem podělané. Ohřál jsem kávu a nesu našim ke drenáži a beru vodu. Potraviny tam byly, a sice chléb, papírky, ocet, ani slovo nepsal. Váříme kávu a bramborovou polévku.

Poznámky

1:

Gestapo tehdy likvidovalo tršickou odbojovou skupinu, jež byla ve spojení s centrem v Ostravě a nesla název Lvice. Viz: Josef Bartoš a j., Tršice, Praha 1984, str. 92.

2:

Slávkův pracovní kabátek.

3:

Ervín je přítel Kurta a Lotky. Žil v Praze.

4:

Cigarety značky Vlasta. Jiné značky protektorátních cigaret, o nichž jsou v deníku zmínky, byly Zora, Viktoria, Sfinx, Egypt.

5:

Majitel pekařství v Tršicích.

6:

Hanlivé označení pro Slávka.

7:

Předvečer Pesach.

8:

Berachu (zde jednoho ze symbolických velikonočních pokrmů).

9:

Úlisně přívětivý.

10:

Korábek, také korábka, v deníku též korábko - vyústění roury, vedoucí vodu z výše položeného svahu, v břehu potoka Olešnice na okraji vesnice, nedaleko domu Aloise Herinka, domu Fialových a Zdařilova zahradnictví.

12:

Předvečer Šavuot.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.