Označování Židů

Pro snadnější naplňování dalších a dalších vyhlášek a omezení oddělujících Židy od ostatních obyvatel Protektorátu Čechy a Morava bylo také zapotřebí označit židovské podniky, obchody, restaurace tak, aby bylo jasně patrné, komu dané zařízení patří. Proto bylo už nařízením ze 14. srpna 1939 o styku nežidovského a židovského obyvatelstva ve veřejném životě na přikázáno označit podniky, jejichž majitelem nebo provozovatelem byl Žid, výrazným nápisem Židovský podnik.

V březnu 1940 bylo nařízeno označit občanské legitimace Židů červeným písmenem J. Podobné ustanovení se týkalo spořitel ních vkladních knížek.

Zlomovým datem se pak stává 19. září 1941, kdy vešlo v platnost nařízení o označování Židů židovskou hvězdou. Od té doby jsou židovští obyvatelé starší 6 let na veřejnosti na první pohled určeni a ocejchováni podobně jako v dobách středověku. Nyní však pro ně neplatí žádné výjimky ani možná privilegia, povinnost být označen žlutou hvězdou vyplývá pouze z jejich rasového původu.

Článek z časopisu Zlín, který byl původně součástí týdeníku Zlín: Sdělení zaměstnanců fy. Baťa, odštěpil se v roce 1932. Vycházel jednou týdně.

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.