Brno

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Brno

Viz též:

F. Fantl - Už jsme se vlastně nikdy nesešli - vzpomínka v Židovské ročence.

Článek z dobového tisku: Bouřlivá protestní schůze brněnských židů, Lidové noviny, 7. dubna 1933

Konec polského templu - článek z Roš chodeš 4/2006

Literatura:

Brunner, Moritz. Geschichte der Juden in Brünn. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 137-170.

Grünfeld, Max. Zur Geschichte der Judengemeinde in Brünn. Brünn: Hickl, 1922. 12 s.

Zřídkaveselý, František. Brněnští občané v boji proti fašismu. Brno: Blok, 1981. 172 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovská obec v Dolních Kounicích. Brno: Obecní úřad v Dolních Kounicích ve spolupráci se Židovskou obcí v Brně, 1997. 43 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Brna. Brno: Moravské zemské muzeum a Židovská obec, 1995. 56 s.

Klenovský, Jaroslav. Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna / Jewish Brno. History and Monuments of the Jewish Settlement in Brno. Brno: ERA, 2002. 118 s.

Pelčák, Petr. Brněnští židovští architekti 1919 - 1939. Brno: Spolek Obecní dům, 2000. 96 s.

Kratochvil, Jan. Židovská Morava, židovské Brno. Brno: K 2001, 2000. 127 s.

Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese. Rajhrad: Státní ústřední archiv Brno-venkov, 2000. 750 s.

Židovská Morava - židovské Brno. Jewish Moravia - Jewish Brno. Brno: K 2001, 2001. 144 s.

Brunner, Moritz. Geschichte der Juden in Brünn. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 137-170.

Pařík, Arno. Židovský hřbitov v Brně. Historie a současnost. Roš chodeš. 2002, sv. 11, č. 64.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.