Opatření týkající se vázaných kont pro Židy

Již od března 1939 bylo Židům znemožňováno volně nakládat a používat své vlastní finanční prostředky. Na základě oběžníku ministerstva financí upravujícího některá opatření k ochraně měny byla přikázána uzávěra bezpečnostních schránek a Židům zablokovány výběry z účtů nad 1500 korun týdně. V listopadu 1939 byla vyhláškou ministerstva financí ustanovena povinnost poukazovat židovským majitelům nemovitostí a pozemků platby za nájemné na vázaná konta. S takovým kontem bylo možné nakládat jen s povolením okresního finančního ředitelství příslušného podle bydliště.

Od 23. ledna 1940 nesměli Židé svobodně nakládat se svými vlastními penězi - jejich bankovní konta byla prohlášena za tzv. vázaná a byla jim určena týdenní částka, kterou mohli maximálně vybírat: 1500 korun pro celou rodinu. Ministerstvo financí určilo devizní banky, které tato konta měly vést, patřily k nim také všechny spořitelny a většina okresních záložen. Ostatní banky, které vedly před vydáním vyhlášky konta Židů, je měly vést do jejich likvidace, ale nesměly na ně přijímat vklady a také neměly zakládat nové účty pro židovské klienty.

Na vázané konto pak přicházely veškeré peníze, které majitel dostával - ze zaměstnání, sociální dávky nebo důchod. Podle vyhlášky z března 1940 se účinnost opatření o vázaných kontech vztahuje nadále také na osoby nežidovského původu žijící v manželství ze Židem.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.