Š'ma Jisrael

Slyš Izraeli - první verš, který dal název celému provolání.

Hlavní a nejstarší prvek židovské liturgie, který se skládá ze tří biblických textů: Dt 6, 4 - 9; Dt 11, 13 - 24; Nu 15, 37 - 41. Podle tradice se má recitovat dvakrát denně - ráno a večer, je jednou ze základních micvot.

První věta Š'ma Jisrael, Adonai Elohejnu, Adonai Echad (Slyš Izraeli, Hospodin je Bůh, Hospodin je jediný) vyjadřuje podstatu judaismu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.