Kladno

Okresní město v Čechách, 23 km SZZ od Prahy. R. 1561 bylo K. povýšeno na městečko a r. 1870 na město.

První ž. rodina se směla v K. usadit až na počátku 19. stol. a ještě r. 1849 zde žily jen 3 ž. rodiny. Po r. 1850 počet ž. obyvatel rychle vzrůstal: ž. podnikatelé a obchodníci se významně podíleli na zakládání zdejších těžebních a průmyslových podniků. R. 1880 tu bylo už 310 osob ž. vyhnání (2 % obyvatel), r. 1900 maximum 388 osob (2 %), r. 1930 už jen 210 osob (1 %). - První veřejná modlitebna zřízena r. 1864. Náb. spolek byl úředně povolen r. 1884 a asi r. 1893 se změnil na samostatnou ŽNO. Po 2. svět. válce byla činnost ŽNO načas obnovena a později změněna na synagogální sbor, modlitebna však po r. 1945 zřízena nebyla (věřící dojížděli do pražských synagog).

V letech 1942-43 byl v K. pracovní tábor pro ž. muže, pobočka konc. tábora Terezín. Podobné dočasné prac. tábory byly v r. 1942 také v připojených obcích Dubí (3 km SV), Motyčín (3 km SSZ, část připojeného města Švermov) a ve vsi Vinařice (4 km SSZ).

V K. se narodil slovenský novinář a publicista Juraj Alner (1937).

Synagoga v ul. Plukovníka Stříbrného, 50 m J od hlavního náměstí (nám. Starosty Pavla). Postavena r. 1884 v eklektickém slohu s převládajícími novorenesančními prvky. Bohoslužby do r. 1938: tehdy ŽNO syn. předala Církvi čs. husitské (aby ji tím uchránila od příp. zničení nacisty). Od r. 1939 budova využita jako sbor této církve, od r. 1958 v jejím vlastnictví. Dochována pův. dřevěná ženská galerie, v Z štítě budovy kamenné Desatero.

Hřbitov 1 km SSV od synagogy, ve Slánské ul. (vedoucí do čtvrti Švermov), vedle komunálního hřb. Založen r. 1889, dosud se zde pohřbívá. Obřadní síň z r. 1938 (arch. Gerstl a Mühldorf) sloužila v letech 1939-41 (po předání synagogy křesť. církvi) jako modlitebna.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Hostouň

7 km JV, synagoga z konce 18. stol. nebo z počátku 19. stol. zbořena asi r. 1950, starý hřbitov pravděpodobně z r. 1786, nový hřbitov z 1. třetiny 19. stol. byl v letech 1996-97 spolu s márnicí rekonstruován.

Slaný

též: Schlan

Město 9 km S, budova synagogy z r. 1865 se ž. školou využitá od r. 1972 jako sídlo Státního okresního archivu Kladno, hřbitov z r. 1881 s funkcionalistickou obřadní síní z let 1931-33, po r. 1985 adaptovanou na obytný dům s řeznickou provozovnou.

Unhošť

Město 7 km JJV, modlitebna z počátku 20. stol. v obytném domě využitá jako komora.

Velká Dobrá

též: Gross-Dobray

4 km JZ, synagoga z r. 1805 zbořena před polovinou 20. stol.

Zlonice

Městečko 15 km S, modlitebna doložena v 18.-19. stol., hřbitov snad ze 17. stol. s náhrobky od 2. poloviny 18. stol., restaurovaný r. 1994.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.