Kosova Hora

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Kosova Hora

Odkazy:

Historie židovské komunity v K. Hoře na stránkách obce.

O historii Židů v Kosově Hoře v rámci pojednání o sedlčanské Tóře, která se po válce dostala do Ameriky - anglicky.

Literatura:

Rosenzweig, Rudolf. Die Familianten vom Amschelberg und Rothradek (Berouner Kreis). Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1933, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei, sv. 3, sv. 1, s. 61-71.

Polák-Rokycana, Jaroslav. Amschelberg. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 06. 11..

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.