Terezínské kalendárium - Terezín v konečném řešení "židovské otázky"

Miroslav Kárný, Margita Kárná, 2001

U příležitosti 100. výročí narození Miroslava Kárného, které jsme si připomněli 9. září 2019, zveřejňujeme na portálu holocaust.cz dílo manželů Kárných Terezínské kalendárium - Terezín v konečném řešení židovské otázky. Text, na kterém Miroslav a jeho manželka Margita pracovali přes 15 let, je kompilací jejich odborné a dokumentační práce.

Na více než 560 stranách zmapovali dějiny nacistického pronásledování Židů v českých zemích od Mnichovské dohody v září 1938 do konce války v květnu 1945 s největším důrazem na dějiny Terezína, a to pomocí autentických dobových dokumentů a výpovědí svědků.

Text byl připraven k vydání v roce 2001, Miroslav Kárný však zemřel v květnu téhož roku a ke knižnímu vydání již nedošlo. Péčí jeho dětí, Miroslava Kárného mladšího, Jany Chalupové a Zdeňka Kárného, byly v létě roku 2019 provedeny formální úpravy textu, doplněny jmenné, místní rejstříky, rejstříky zkratek archivů, časový rejstřík, zdroje dokumentů a literatura.

Terezínské kalendárium zveřejňujeme v jeho původní obsahové podobě jako dobový zdrojový materiál, který přináší řadu informací a materiálů k dějinám Terezína v celkovém kontextu nacistického pronásledování Židů během druhé světové války, určený ke studijním účelům i jako příspěvek k diskusi o historii a historiografii holocaustu v českých zemích.

Uvítáme formální i obsahové připomínky k jednotlivým částem ze strany badatelů a odborníků. Obsahové připomínky je nutné doložit autentickými archivními nebo jinými materiály.

Své podněty prosím zasílejte na e-mailovou adresu: institute@terezinstudies.cz.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.