Příbor

V něm. pramenech Freiberg.

Město na Moravě, 270 km JVV od Prahy, 11 km SV od okr. města Nového Jičína. Už na počátku 14. stol. byl P. městem. Městská památková rezervace.

Starší dějiny ž. osídlení nejsou známy. Před r. 1848 žilo v P. několik ž. rodin, pocházejících převážně z Polska. R. 1848 zde bydlelo 50 osob ž. vyznání (1 % obyvatel), r. 1890 maximum 157 osob (3 %), roku 1930 už jen 48 osob (1 %). R. 1888 je doložen náb. spolek, od r. 1902 patřící k ŽNO a rabinátu v Novém Jičíně (samostatná ŽNO v P. ustavena nebyla). Po 2. svět. válce nebyl náb. život obnoven.

V P. se narodil významný rakouský psychiatr, průkopník psychoanalýzySigmund Freud (1856-1939 Londýn): pamětní deska na rodném domě (Zámečnická ul. 117), pamětní síň v městském muzeu (Lidická ul. 50), pomník od V. Makovského v parku v Jičínské ul.

Poslední modlitebna bývala v 1. patře domu čp. 225 v ul. Čs. armády. Bohoslužby do r. 1938, později adaptována na byt.

Hřbitovní oddělení tvořilo SV část komunálního hřb. v Ostravské ul., S od centra. Oddělení zřízeno snad po r. 1868, za nacist. okupace všechny náhrobky odvezeny.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Bílovec

též: Wagstadt

Město 16 km SZ, obytný dům s modlitebnou poškozen r. 1945 bombardováním a zbořen, zbytek hřbitova z r. 1876, zničeného nacisty.

Frenštát pod Radhoštěm

též: Frankstadt

Město 10 km JV, spolek doložen koncem 19. stol., rodiště vídeňského hud. skladatele Arnošta Kohna-Karstena (1896-1942 Ukrajina).

Kunín

též: Kunwald

11 km Z, modlitebna doložena v 19. stol.

Nový Jičín

též: Neu-Titschein

Město 11 km JZ, středověká synagoga a hřbitov zanikly po vypovězení ž. obyvatelstva r. 1563, nová synagoga z r. 1908 využitá jako archiv, zbytek hřbitova z r. 1875, zničeného nacisty, s pomníkem obětí nacismu a s obřadní síní využitou jako modlitebna církve adventistů sedmého dne.

Sedlnice

4 km SZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Další významná místa:

Suchdol

Ve vsi Suchdol nad Odrou (14 km SZZ) pohřbeno 47 vězňů - obětí železničního transportu z konc. tábora r. 1945.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.