2. SRPNA – DEN ROMSKÉHO HOLOCAUSTU

deportation_bohusoudov.jpgV noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor, který byl součástí vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Téměř 3000 lidí, včetně malých dětí, zahynuly během jedné noci. V táboře bylo během sedmnácti měsíců jeho existence vězněno na 23 000 žen, mužů a dětí, včetně 4 500 Romů a Sintů deportovaných z území Protektorátu Čechy a Morava. Přibližně 20 000 z nich bylo v táboře zavražděno.

2. srpen se v roce 2011 stal Dnem připomínky vyhlazení Romů a Sintů v Polsku, roku 2013 bylo datum 2. srpna prohlášeno Radou Evropy mezinárodním dnem připomínky na celoevropské úrovni. Letos si tento den již podruhé připomínáme i v Čechách.

2. srpen je významný také v prostředí českých zemí: v roce 1942 byl uskutečněn tzv. soupis Cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po cikánském způsobu, na jehož základě byly čeští a moravští Romové deportováni do koncentačních táborů v Letech u Písku, Hodoníně u Kunštátu a Osvětimi.

Články o genocidě českých Romů pro holocaust.cz zpracoval historik Petr Lhotka. Tématu se také věnuje Michal Schuster, historik působící nyní v Institutu Terezínské iniciativy. Za zmínku v této souvislosti stojí jeho článek Genocida Romů v českých zemích, publikovaný na serveru romea.cz, či článek věnující se likvidaci cikánského tábora v Osvětimi-Birkenau, publikovaný rovněž na serveru romea.cz. Na našem webu si též můžete přečíst vzpomínku Irena Heráka, který popisuje všední den v tzv. cikánském táboře v Osvětimi-Birkenau.

90 let od vydání zákona "o potulných cikánech"

Dne 14. července 1927 schválila Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé zákon „o potulných cikánech“, který následně vstoupil v platnost pod číslem 117/1927 Sb. z. a n. a který platil až do roku 1950. Podle prvního paragrafu se měl zákon vztahovat na "potulné cikány", podle definice na "cikány z místa na místo se toulající a jiné tuláky práce se štítící, kteří po cikánsku žijí". Ale v dobových ministerských dokumentech, v policejních nařízeních i četnických příručkách byly okresní úřady a četnické stanice, které měly zákon uplatňovat, vyzývány k tomu, aby za "potulné cikány" považovaly prakticky všechny Romy.

Na základě speciální policejní evidence ustanovené na základě tohoto zákona a založené na otiscích prstů si československé četnictvo během třicátých let dvacátého století nárokovalo vůdčí pozici v popisování života Romů a Sintů v Československu. Nejpozději v této době došlo k propojení četnických popisů s tehdejší antropologií, která třídila lidstvo do skupin, ras, podle fyzických znaků a řadila je na evoluční škálu vývoje lidského druhu od primitivismu k civilizaci.

Po 90 letech jen těžko hledáme pamětníky prvorepublikových událostí a jejich potomky, obzvláště přičteme-li k tomu fakt, ze drtivá většina obyvatel, kterých ze zákon týkal, se pár let na to stala obětí rasové perzekuce nacistického režimu.


Aktuality

24. dubna 2017 - Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2017

24. dubna 2017 - Koncert při příležitosti Jom ha-šoa

5. dubna 2017 - Kolokvium k tématu tzv. cikánského tábora v Letech u Písku

6. března 2017 - Výstava Školákem ve válečných letech

24.února 2017 - Historikové z Warwicku protestují proti rasismu

23. února 2017 - Prohlášení k činnosti nakladatelství Naše vojsko

27. ledna 2017 - Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Josef Serinek – Jan Tesař: Česká cikánská rapsodie

7. prosince 2016 - Den otevřené Jáchymky 2016

2. srpna 2016 - Památný den romského holocaustu

Databáze obětí

Databáze obětí "konečného řešení židovské otázky" obsahuje více než 120 000 záznamů lidí, kteří byli kvůli svému židovskému původu pronásledováni a zavražděni v nacistických koncentračních táborech.

Databáze digitalizovaných dokumentů

Autentické dokumenty vztahující se k obětem holocaustu obsahují kromě fotografií jednotlivých obětí také množství dalších informací a dávají nám tak možnost poznat tváře a osudy obyčejných lidí, kteří se měli ztratit z naší paměti.

 

Databáze obětí vrací tváře

glaserovi.jpgV online verzi Databáze obětí zveřejnujeme zpracované i nezpracované archivní dokumenty a fotografie obětí holocaustu z českých zemí - zejména deportovaných do nacistických ghett a koncentračních táborů  z Prahy, Brna a Plzně. 
 


více…

JÁCHYMKA - DĚJINY ŽIDOVSKÉ ŠKOLY V PRAZE
 

jachymka.jpgVýstava o dějinách židovské školy v Praze, která zde fungovala v letech 1908-1942 a v období nacistické okupace se stala jedinou školou, ve které mohli působit židovští pedagogové a učit se židovské děti, je otevřena ve vstupní hale  budovy Jáchymky - Jáchymova ulice č. 3, Praha 1.

více... 

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.