Vyloučení židovských lékařů

Již 17. března 1939 vydala lékařská komora požadavek na vyloučení židovských lékařů ze svých řad. Jednalo se o lékaře pracující ve veřejných zdravotnických zařízeních - nemocnicích a poliklinikách, zdravotních ústavech. Vláda tento požadavek schválila. Ostatním lékařům pak byl výkon jejich povolání zakázán vládním nařízením o právním postavení Židů ve veřejném životě v červnu 1940.