Petice proti zákazu výkonu služby židovského lékaře

Uložení originálu

Prezidium ministerské rady > Organizace, činnost a právní postavení Židů, protižidovská opatření za okupace a jiné záležitosti, týkající se Židů, 1919-42
(signatura 786)

Datace

15. 04. 1939

Kredit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.