Holocaust Romů

Romové, zahrnutí do skupiny tzv. asociálů, byli nacistickým režimem označeni za rasově méněcenné a z toho důvodu určené k likvidaci. V mnoha ohledech se jejich osud ve Třetí říši a na okupovaných územích shodoval s osudem evropských Židů, přesná evidence se však v případě této skupiny nevedla a počty obětí jsou dodnes velice neurčité.

V tomto oddělení se věnujeme průběhu perzekuce Romů v českých zemích, materiály o osudu Romů v nacistické Evropě připravujeme.

V této sekci doporučujeme:

Na podzim roku 1939 po vítězství nad Polskem získalo Německo vytoužené území pro odsunutí nežádoucích obyvatel Třetí říše. Hromadné deportace německých a rakouských Romů pak začaly na jaře 1940. V Protektorátu Čechy a Morava se zatím okupační správa spokojila s omezováním kočovného života Romů a jejich násilným usazováním.

více…

Osud Romů žijících ve Třetí říši a na okupovaných územích byl zpečetěn v prosinci roku 1942, kdy Heinrich Himmler vydal výnos nařizující deportace všech Romů do koncentračního tábora Osvětim-Birkenau.

více…
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.