Ediční poznámka

Editoři portálu holocaust.cz respektují rozhodnutí jednotlivých autorů o tom, zdali slovo žid - Žid psát s malým či velkým písmenem na začátku. Malé písmeno odkazuje spíše na náboženskou definici židovství, zatímco velké spíše na národnostní. Podle našeho názoru je v komplexní židovské identitě zahrnut jak prvek náboženský, tak i národní, a proto jsou oba způsoby psaní oprávněné.

Dobový výraz cikán/cikánka nebo Cikán/Cikánka je v textech a dalších materiálech publikovaných na portálu holocaust.cz následujícím způsobem:

  • bez uvozovek pouze v přepisech autentických dobových dokumentů nebo jejich částí tak, jak je v dokumentu uveden

  • v uvozovkách v autorských textech také pouze tam, kde je zasazen do dobového kontextu.

V obou uvedených případech vyjadřují autoři i editoři portálu od tohoto označení svůj odstup a odmítají jeho používání v současnosti.


Ve všech ostatních případech - textech i materiálech - publikovacných na holocaust.cz používáme endonymum (vnitřní název pro danou skupinu) Rom/Romka.

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.